Palmolie nooit geplant door China Zhong Heng Tai

In 2016 waren er in Suriname 220 geldige houtkap- en exploratievergunningen met een totale oppervlakte van ca. 2,9 miljoen ha. In 2016 is in vergelijking met 2015 het totaal areaal aan geldige bosbouwvergunningen met ongeveer 2% toegenomen. Er waren 115 concessies en 97 houtkapvergunningen. Ook waren er 4 vergunningen tot incidentele houtwinning (ICL’s) met een totale oppervlakte van ca. 174.000 ha. De ICL’s waren inclusief vergunningen die uitgegeven zijn in het stuwmeer en het conversiegebied in het district Marowijne door China Zhong Heng Tai Investment NV. Dit zijn allemaal cijfers afkomstig uit recente en oude rapporten van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht.
16 jaren terug
Door de Surinaamse overheid werd pakweg 16 jaren geleden ongeveer 51.000 ha tropisch regenwoud beschikbaar gesteld aan een Chinese investeringsgroep China Zhong Heng Tai Investment Co. Ltd.. Dit, voor het opzetten van een oliepalmplantage en de palmvruchten verder te verwerken tot ruwe palmolie. Bij deze is er door de overheid een keuze gemaakt om een deel van het tropisch regenwoud op te offeren voor het bevorderen van de agrarische ontwikkeling. In dit verband moest bos geconverteerd worden tot landbouwareaal, waarbij er zeker een gebied met een omvang van 40.000 ha kaal zal worden gekapt. De investeerder mocht het hout, een deel als rondhout en een deel als gezaagd hout, afzetten op zowel de lokale als internationale markt.
Inkomsten
Volgens de FAO werd de gemiddelde biomassa in het projectgebied geraamd op 430 m3 per ha. Echter kon gezien de staat en omvang van de diameterdikte van de bomen slechts 40% daarvan benut worden als productiehout, wat neerkwam op 172 m3 per ha. De totale bruikbare staande houtvoorraad komt op basis hiervan te staan op 6.880.000 m3. De gemiddelde rondhoutproductie werd geraamd op 680.000 m3 per jaar, terwijl de gezaagd houtproductie geschat was op 70.400 m3 per jaar. De houtomzet werd geraamd op US $ 99.599.600 per jaar. De staat zou op jaarbasis hieraan US$ 33.952.000 verdienen. De jaarlijkse af te dragen inkomstenbelasting aan de staat door deze onderneming werd geraamd op US $ 7.500.000.
Dagblad Suriname verneemt uit het veld dat er wel invulling is gegeven aan het deel van de houtproductie. Er wordt op delen van Patamaca wel gedaan aan houtkap. Echter blijkt het einddoel, zoals algemeen bekend (productie van palmolie), nooit te zijn gerealiseerd.
Inkomsten vs verlies
In 2016 bedroegen de totale nationale exporten van Suriname US$ 1.235 miljoen. Hieraan was de bijdrage van de houtexporten ongeveer 3,3%. Per heden wordt er wederom binnen zowel regeringskringen als binnen de samenleving flink gesproken over de nieuwe ideeën rond palmolieprojecten. Wederom komt ter sprake om in een ander deel van Suriname (Nickerie) 40.000 hectaren aan grond vrij te krijgen voor het project. Dit keer misschien niet met al de voordelen van het hout aan de investeerder. Met de uitgifte aan de Chinese investeerders heeft het land al 0.3% van haar tropisch regenwoud helpen weggeven. Indien Suriname er nu voor kiest om een nieuwe 40.000 ha aan hout voor eigen belang in te zetten, kiest zij voor het nogmaals afnemen van ruim 0.3% tropisch regenwoud, om ruim 3.3% toe te voegen aan haar exportinkomsten.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!