Surinaamse diaspora gierigste ter wereld?

Via de media is melding gemaakt, dat volgens de Wereldbank, de Surinaamse diaspora als de gierigste ter wereld te boek staat. De Wereldbank heeft deze stelling willen staven door te stellen dat de Surinaamse diaspora slechts $ 7 miljoen overmaakt naar Suriname, hetgeen een te verwaarlozen component op het BBP van Suriname zou zijn. De Bank stelt verder dat Guyana USD 270 miljoen op jaar basis overmaakt naar Guyana. Deze overmaking zou 9.3% van het BBP van Guyana vertegenwoordigen. Ik denk dat vele Surinaamse deskundigen, maar ook de man van de straat, het volledig eens zullen zijn met mij, dat de enige kwalificatie die hoort bij dit nieuws van de Wereldbank, fake News is. In feite hoort het bankwezen, de wisselkantoren een gedegen reactie te formuleren om dit fake nieuws te ontkrachten. Ik denk dat de Wereldbank een grote fout begaat door de Surinamers in diaspora op deze onterechte en absurde manier te bejegenen, als dit (fake) nieuws daadwerkelijk als bron heeft, de Wereldbank. Ik heb echter eerder cijfers gehoord van tussen de USD 115 en USD 211 miljoen, die jaarlijks worden overgemaakt naar Suriname. Deze overmakingen vertalen zich in de vele luxe woningen die in diverse projecten worden neergezet, de dagelijkse drukte bij wisselkantoren etc.
Laat mij zeer conservatief met een voorbeeld illustreren dat het onderhavige nieuws fake News is, zoals ik eerder heb aangegeven. In Nederland alleen wonen volgens statistieken van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistieken tussen de 340-350 duizend diaspora Surinamers in dat land. Hypothetisch ga ik in deze conservatieve en simpele benadering er van uit dat slechts 50.000 diaspora Surinamers maandelijks USD 20 overmaken naar familie in Suriname. Het product is dan 50.000 x USD 20= USD 1.000.000 op maandbasis. Op jaarbasis is het product 12 x USD 1.000.000 = USD 12.000.000. Met deze zeer conservatieve berekening denk ik dat het onmogelijk is, dat de diaspora gemeenschappen slechts USD 7 miljoen op jaarbasis naar Suriname overmaken. Het aantal Surinaamse diaspora in USA schommelt tussen 10.000 en 15.000, maar ook deze groep alleen, zal jaarlijks meer dan 7 miljoen toevoegen aan ons BBP.
Bert Eersteling

error: Kopiëren mag niet!