Surinaamse multiculturele samenleving als basis voor intelligentie

Auteur van het boek “Voel je thuis waar je ook bent”, Sharda Nandram, zegt dat het de drie-eenheid is die haar heeft gevormd als mens en professional: Suriname, Nederland en India. Ze gaat terug naar de bron waar haar Indiase grootouders vandaan komen en herkent veel van haar eigen jeugd in Suriname. De verhalen van haar grootouders kan ze plaatsen als ze zich in de lokale cultuur in oud-Jodhpur verdiept.
De in Amsterdam wonende wetenschapper zegt dat er niet een Indiase cultuur bestaat. Ze voelt zich verrijkt door haar multiculturele opvoeding in Suriname. Daar is de basis gelegd voor alles wat ik doe. Daarna heb ik mij als diamant geslepen in Nederland door middel van veel opleiding en door ervaring op te doen. Voorts heb ik veel gereisd naar India om meer over diversiteit, spiritualiteit, economische groei en ‘Hindostaan zijn’ te begrijpen. Het is deze drie-eenheid die de basis is voor alles wat ik heb bereikt.
Ze denkt dat ze door haar Surinaamse roots een bepaalde intelligentie heeft ontwikkeld waardoor ze een land als India en haar Indiase roots beter kan begrijpen. Ook kan ze daardoor gemakkelijker verbindingen maken met anderen in Nederland. De vraag waar je vandaan komt is dan minder belangrijk. Het is belangrijker hoe je met al deze rijke ervaringen omgaat om je bijdrage te leveren als mens. Want pas dan voel je je thuis waar je ook bent.
‘De nieuwe generaties zijn zich vaak niet bewust van deze rijkdom en de achtergrond van de waarden en de kracht van het opgroeien in een multiculturele context’, zegt ze. De auteur denkt dat dit geldt voor elke cultuur en eigenlijk voor ieder mens. Door je afkomst te begrijpen en te leven in een multiculturele context begrijp je jezelf het beste, wordt je creatiever en ondernemender bij het vinden van oplossingen en kun je jezelf meer verbinden met anderen en samenwerken, iets wat hard nodig is in deze tijd.
Het is bijna 145 jaar geleden dat er Indiase contractarbeiders met medewerking van de Britse regering naar Paramaribo reisden om op de Surinaamse plantages te werken. Immigranten konden een vijfjarige contractperiode afsluiten en na verloop van het contract besluiten om terug te keren naar India of achter te blijven in Suriname en daar een bestaan op te bouwen. De meeste immigranten kwamen uit de regio Uttar Pradesh en Bihar en werden geschikt bevonden voor de plantages. Het eerste zeilschip, de Lalla Rookh kwam op 5 juni 1873 aan in Suriname en het laatste schip op 24 mei 1916. Een tweede migratiegolf onder de groep Indiase immigranten en hun nakomelingen vond plaats rond het jaar van de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975. Velen verlieten Suriname om zich in Nederland te vestigen.
Sharda Nandram heeft zich laten inspireren door haar 92-jarige vader, Bechoepersad Nandram, die ze uitvoerig heeft geïnterviewd over immigratie van haar opa naar Suriname en zijn eigen emigratie naar Nederland. Op 13 november 1901 vertrok haar opa met het Engelse zeilschip Mersey 2 van Calcutta naar Suriname. De reis duurde 77 dagen en hij kwam aan in Suriname op 28 januari 1902.
De wijze waarop het boek is samengesteld is uniek. In het eerste deel vertelt de heer Nandram over het leven van zijn vader als adolescent in Jodhpur en de reis die hij ondernam naar Paramaribo. Zonder het te weten reisde hij op dezelfde boot als zijn latere levenspartner. De heer Nandram vertelt over de Indiase waarden en normen, die ook in Suriname stand hielden. Deel een van het boek gaat vervolgens over de ervaringen van de heer Nandram zelf, zijn werkervaring met name bij de firma Kirpalani’s, zijn ervaring met het vinden van zijn bruid en zijn eigen emigratie naar Nederland.
In het tweede deel van het boek reflecteert de auteur op het verhaal van haar vader en de effecten van immigratie op de immigrant, zijn nakomelingen en het ontvangende land. Haar reflectieve manier van schrijven is bedoeld om te verbinden tussen de immigrant en de niet-immigrant, tussen de pijn en de vreugde die het heeft gebracht, tussen wat oud lijkt maar eigenlijk ook nieuw is, tussen wat arm oogt maar veel rijkdom en wijsheid kent. Het is een manier om diverse dimensies van immigratiegeschiedenissen te begrijpen. Niet alleen de economische, sociale en culturele maar vooral de menselijke kant.
“Het boek vertelt ons hoe de Surinaamse samenleving moeite heeft gehad om haar cultuur in stand te houden, maar hoe haar cultuur tegelijkertijd de bron is geweest van haar kracht”, schrijft de Indiase ambassadeur in Nederland, de heer Venu Rajamony in zijn voorwoord in het boek. Ook de burgemeester van Jodhpur schrijft zeer vereerd te zijn met het verhaal van een van zijn oud bewoners naar een ander land. Het is daarom zeer bijzonder dat het boek, naast in het Nederlands en het Engels, ook in het Hindi is verschenen.
Tijdens de boekpresentatie op 25 april j.l. gaf de heer Erik Boog, burgemeester van Bechoepersad’s huidige woonplaats Diemen, aan dat het migratiedebat in Nederland tegenwoordig nogal hard wordt gevoerd. Dit boek geeft een andere kijk op migratie, wat de discussie zeker zou kunnen verrijken.
De bekende business spiritualiteit professor Paul de Blot schrijft hierover in zijn voorwoord: “De migratie wordt meestal te eenzijdig enkel van de zintuiglijk waarneembare buitenkant beoordeeld. Dat geeft een duidelijk verstandelijk inzicht en is gemakkelijk hanteerbaar voor een beleid. De gevoelsmatige binnenkant van ervaring is moeilijker waarneembaar en ook niet gemakkelijk voor een beleid te hanteren. Nog moeilijker is de diepste binnenkant van de geestelijke beleving te herkennen”. Volgens de heer de Blot wijst de auteur van het boek feilloos op dit punt. Hij vervolgt: “De methode van Storytelling die Sharda in haar boek toepast is ook van groot belang om het lot van de vluchtelingen en migranten in diverse delen van de wereld beter te begrijpen”.
Door globalisering en internet technologie is iedereen in korte tijd van alle soorten informatie voorzien. Welke informatie waarvoor te gebruiken om een betekenisvolle bijdrage te leveren in de samenleving is een van de hedendaagse uitdagingen, volgens de auteur. Om daarin effectief te zijn is een bepaald soort intelligentie nodig, wat ze “integrative intelligence” noemt. Mensen die in een multiculturele samenleving opgroeien zoals Suriname, hebben een natuurlijke tendens en vaardigheid om deze intelligentie te ontwikkelen. Daardoor zullen ze zich gemakkelijker weten aan te passen en zich thuis voelen waar zij ook terecht komen in de wereld.
—————————————————————————————-
Sharda Nandram, econoom, psycholoog, geboren in Paramaribo, woonachtig in Amsterdam, werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit en ook werkzaam in India (Banasthali University. Voor meer informatie: [email protected], drs. W.A.J. Keizer, telefoon 06 21 82 52 60
De boeken zijn te verkrijgen bij Praan Uitgeverij, [email protected]

error: Kopiëren mag niet!