Privacy in de digitale wereld, een nieuw fundamenteel recht voor Surinamers

Artikel 17 lid 1 van de grondwet schrijft voor dat een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezin, zijn woning en van zijn eer en goede naam. Dit deel van het artikel regelt een stuk recht op privacy van de Surinamer. Echter is het beperkt tot binnenshuis de privacy van het individu beschermen en niet het leven in de digitale wereld. Onze digitale identiteit is momenteel niet privé. Er moet nog verder worden gestapt richting het recht op privédata. Dit komt ter sprake in de fase van de digitalisatie in Suriname.
Nieuw fundamenteel recht
De Competitiveness Unit Suriname (CUS), ressorterende onder het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT), is in dit kader een proces gestart voor de realisatie van een Wet op Privacy voor Surinamers binnen de digitale wereld. Dit wordt een nieuw fundamenteel recht voor Surinamers. Paulo Balboni, een gecertifieerde advocaat uit Italië, is hiervoor als consultant aangetrokken. Er is al een aantal stakeholders hearings gehouden. Gisteren presenteerde Balboni het eerste concept van de wet in het gebouw van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten.
Nog niet echt verbonden
Toen hij benaderd werd, merkte Balboni op dat Suriname niet echt verbonden was/is met de digitale wereld. “Privacy is de currency (letterlijk vertaald ‘valuta’) voor de digitale wereld. Om te komen op de digitale wereld is privacy dus vereist”, stelt Balboni. Dit is volgens Balboni onderdeel van het digitale ecosysteem. Hij heeft na een analyse van de lokale situatie en vergelijking met het niveau van de ontwikkelingen in de wereld stakeholders in Suriname gehoord. Suriname moet naar zijn oordeel ook in lijn staan met de internationale principes van de digitale economie. Dit, vooral gezien de digitale economieën met elkaar in verbinding zullen staan. De wet is niet bedoeld voor rechten van ondernemers (bijvoorbeeld intellectueel eigendom of data van organisaties). Dat moet via andere wetgeving worden geregeld. Vandaag de dag wordt individuele identiteit gemakkelijk getraceerd en vandaar persoonlijke data en bewegingen van het individu gemakkelijk ingezet in de marketingwereld. Denk maar aan hoe Facebook en Google gemakkelijk data over preferenties van het individu kunnen verkopen aan bedrijven die met de data gerichte marketing uitvoeren. Dit zou in beginsel met toestemming van elk individu moeten geschieden. De nieuwe wet zal dat moeten regelen.
Toepassing
De wet is niet alleen van toepassing op individuen, maar zeker ook op bedrijven binnen en buiten Suriname die producten en diensten bieden in Suriname. Dus een bedrijf gebaseerd in India of China zal zich ook moeten houden aan de bepalingen van deze wet. Vandaar dat de consultant de nadruk legt op een wet die de zelfde principes en ‘talen’ hanteert als van de wereld. De toepassing van deze bepaling zal echter niet vallen binnen de grenzen van deze wet. Daarvoor moet Suriname bilaterale of multilaterale afspraken maken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!