Ontucht in Rainville

Volgens een bewoner van Rainville vormt hoererij in de buurt een schandvlek, die met de dag groter wordt. De omgeving tussen de Tourtonnelaan en de Verlengde Gongrijpstraat wordt Klein Belem genoemd vanwege de prostituees afkomstig uit Brazilië die er krioelen. De omgeving dreigt deze benaming te verliezen door de aanwas van lichte vlinders uit Santo Domingo en Venezuela die in toenemende mate neerstrijken in de omgeving.
Prostitutie en drugshandel
In de avonduren trekken de meesten naar hoerenkasten die zich in andere buurten bevinden. De vrouwen van lichte zeden uit het buitenland bieden hun diensten ook aan via escortbureaus. Er wordt tevens postgevat op hoeken van straten en andere ongure plekken. De lichtekooien die langs de straten flaneren, worden beschouwd als laaggevallen en de goedkoopste. Gezegd wordt dat in het circuit drugsgebruik norm is.
Ongure praktijken
Bordeelhouders schromen er niet voor om hun ongure praktijken uit te oefenen in panden die grenzen aan scholen en kerken. En de overheid maar lukraak vergunningen verstrekken en de wildgroei gedogen. Als schoolvoorbeeld werd aangehaald, de Sypestijnschool aan de Mauritiusstraat die als het ware ingesloten is tussen bordelen die gespuis als drugshandelaren aantrekken.
HD

error: Kopiëren mag niet!