Wilgo Valies: “Onderwijsministerie zal toegevoegd worden aan rechtszaak”

Het kort geding betreffende de abrupte dienstbeëindiging van onderwijsgevenden, die verbonden zijn aan Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS), is op 15 februari 2018 voortgezet. Daarbij heeft de rechter in een tussenvonnis bepaald dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) toegevoegd zal worden aan dit proces. Dit bevestigt vakbondsleider Wilgo Valies tegenover Dagblad Suriname. De rechtszaak was initieel aangespannen tegen EBGS, aangezien de dienstbeëindiging door het bestuur van EBGS was verricht. Tal van leraren zijn 2 weken voor de aanvang van het schooljaar 2017/2018 brodeloos gemaakt. Hiervan hebben 4 onderwijsgevenden via de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) juridische bescherming gezocht. “Maar er is nog geen einduitspraak gedaan door de rechter”, verduidelijkt Valies.
Hij deelde mee dat EBGS zelf heeft gevraagd om het ministerie erbij te betrekken. Voor de vakbondsleider is dit het meest bizarre van deze issue. “Wanneer EBGS de beslissing heeft genomen om leerkrachten te ontslaan, zijn ze voorbijgegaan aan het feit dat de mensen inkomstenderving zullen hebben. Daarnaast is gebleken dat EBGS zich niet heeft gehouden aan wettelijke regelingen om werknemers te ontslaan.” Deze handelingen kunnen namelijk financiële consequenties met zich meebrengen. Nu de vakbond de financiële schade opeist, legt EBGS dit in handen van het onderwijsministerie. EBGS geeft daarbij als argument dat het ministerie belast is met de uitbetaling van de bezoldigingen. “Dus de overheid betaalt de leerkrachten, maar EBGS is degene die ontslaat? Dat is toch vreemd?” Valies betreurt het dat de benadeelde leraren vanaf oktober 2017 zonder een baan zitten. “Het is heel erg moeilijk voor hen om zich staande te houden, vooral voor de vrouwen. De Ontslagcommissie heeft ook gezegd dat er duidelijk sprake is van rancune. Dat wil dus zeggen dat de leerkrachten onterecht zijn ontslagen. Daarom hopen we dat er op korte termijn een oplossing of uitspraak komt ten voordele van onze mensen”, aldus Valies. De volgende zitting wordt op 8 maart 2018 hervat.
KSR

error: Kopiëren mag niet!