VHP: Wekelijkse verhoging brandstofprijzen moordend

De wekelijkse verhoging van brandstofprijzen is moordend voor het volk. De verhoogde brandstofprijs zal absoluut doorwerken in bijna alle sectoren van onze economie en de handel. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) wil duidelijk zijn over de verhoging van de brandstofprijzen: er kan voor de huidige regering geen sprake zijn van een vrijbrief om de brandstofprijzen op wekelijkse basis te verhogen.
Het wordt nu tijd dat de regering de government take verlaagt om de samenleving te beschermen. In de nieuwe prijsstructuur is de government take structureel aangepast naar een vast bedrag van 0,70 SRD per liter voor diesel, voor unleaded,1,30 en super unleaded 1,40. De vraag rijst of zulke drastische verhogingen voor de government take daadwerkelijk noodzakelijk zijn dat de regering meer geld uit onze zakken klopt. Dit is ronduit beschamend.
Volgens de regering is de verhoging in de prijs van brandstof het gevolg van aanpassing naar marktconforme prijzen die beïnvloed worden door twee factoren: de Centrale Bank valutakoers en de wereldmarktprijs voor brandstof. Voor de wereldmarktprijs van brandstof kan de partij misschien begrip opbrengen, maar voor de valutakoers helemaal niet.
De president heeft een aantal keren beloofd de valutakoers omlaag te brengen. Tot op heden is hij echter niet in staat geweest dat te doen, hij houdt zich niet aan zijn woord. Hierdoor gaat de regering de valutakoers niet omlaag kunnen brengen. Er is helemaal geen vertrouwen in deze regering. Suriname mist leiderschap.
De koopkracht is reeds kapot gemaakt, het volk is verarmd. Met de nieuwe verhoging van de brandstofprijzen wordt het volk nu dood gewurgd. Ik denk dat de regering met de verhoging aan de eisen van het IMF wil voldoen. Dezelfde verhoging van brandstofprijzen levert de staat miljoenen op, niemand weet wat er met het geld gebeurt. Er is geen transparantie.
De wekelijkse verhoging van de brandstofprijzen bezorgt het volk meer dan ooit slapeloze nachten. De wens van de president gaat nu in vervulling. Het volk voelt zich machteloos en in de steek gelaten door deze regering. In plaats van het volk te beschermen, laat de regering het volk meer geld betalen dan het fatsoenlijk is.
In de strijd tegen de verhoging van de brandstofprijs en andere verhogingen, is er ook een grote rol weggelegd voor de vakbonden en maatschappelijke groepen. We mogen niet meer aan de kantlijn staan en met lede ogen aanzien dat de regering de arme bevolking uitbuit.
De regering moet goed beseffen dat de bevolking wel degelijk druk op de ketel kan zetten! Ze moet niet vergeten dat het geduld van het volk een keer opraakt. De kruik gaat zo lang te water tot hij barst. En de kruik gaat in 2020 onherroepelijk barsten, als de regering haar wanbeleid voortzet.
De VHP zal altijd blijven opkomen voor het arme volk en samen met maatschappelijke groepen strijden tegen het wanbeleid en het onrecht, gepleegd door deze regering.

error: Kopiëren mag niet!