Arnold Kruisland: ‘Buitenlandse Zaken opdoeken'

2Arnold Kruisland‘Gelet op de huidige verwikkelingen, waarbij de Verenigde Naties (VN) het stemrecht van Suriname heeft opgeschort, kan het hele ministerie van Buitenlandse Zaken opgedoekt worden.’ Oud-politicus, assembleelid en diplomaat Arnold Kruisland vindt het heel triest dat Suriname weer internationaal te schande wordt gezet. ‘Ze kunnen Buitenlandse Zaken opdoeken.’ Hij vindt het verschrikkelijk voor de minister van Buitenlandse Zaken die door haar collega’s aangekeken zal worden met in gedachte ‘deze kan niet eens aan haar contributieplicht voldoen’. De oud-diplomaat benadrukt dat de VN al haar lidlanden een bericht gestuurd moet hebben dat Suriname is ontzegd van haar stemrecht.
Aanmaningen
De oud-diplomaat zegt tegenover Dagblad Suriname dat de VN heus niet van de ene op de andere dag is overgegaan om het stemrecht van Suriname te ontnemen. Bij achterstallige contributiebetalingen wordt het land, dus ook Suriname, zeker 2 tot 3 keren aangemaand om alsnog de betalingen te plegen. Gebeurt dit niet, dan wordt er per nota een ultimatum gesteld dat indien Suriname niet betaalt zij ingaande een bepaalde datum ontzegd wordt van haar stemrecht. Na de uitgave van deze nota bestaat alsnog de mogelijkheid om te gaan lobbyen om de betaling desnoods in termijnen te laten geschieden. ‘Er wordt ook rekening gehouden door de VN.’ Suriname heeft al deze mogelijkheden om alsnog het stemrecht te behouden, in de wind geslagen. Hierdoor restte de VN geen keus dan het definitief intrekken van het stemrecht van Suriname. ‘Ja, de VN is niet interessant voor Suriname. Je kan geen geld maken bij de VN, je kan ze geen tjoekoe vragen.’
VN belangrijk
Kruisland legt er de nadruk op dat Suriname vanaf zijn onafhankelijkheid lid was van de VN. Ook in de moeilijke periode na het militair regime heeft de toenmalige regering de betalingsverplichtingen voldaan. De VN is namelijk een zeer belangrijk orgaan waar Suriname ook een stem had bij het nemen van belangrijke besluiten in de wereld. Behalve het stemmen is veelvuldig voorgekomen dat landen elkaar om steun vragen om voor te stemmen aangaande bepaalde issues. De oud-diplomaat herinnert het zich nog dat Suriname vaker om steun werd gevraagd door landen als Korea en Taiwan. Zij kwamen toen met speciale missies naar Suriname om te lobbyen en verder te onderhandelen. Helaas, al deze ontwikkelingen waarin de stem van Suriname telde in de wereld, is komen weg te vallen. ‘In het internationaal verkeer kent men ons niet meer. We kunnen geen medebeslissingen meer nemen. We hebben geen stem meer in de wereld’, aldus Kruisland.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!