RGB gaat over tot vernieuwde digitale verwerking van grondzaken

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft maatregelen getroffen om het gronduitgiftebeleid drastisch om te buigen. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de handmatige verwerking van grondzaken, waar reeds decennia sprake van is, tot het verleden zal gaan behoren. Een op te zetten vernieuwde digitale verwerking van grondzaken zal er uiteindelijk toe bijdragen dat het ministerie op een klantvriendelijke, transparante en efficiënte manier de burger van dienst kan zijn. Simultaan met de transformatie van de dienstverlening wordt er gewerkt aan het inlopen van de achterstand bij de verwerking van het enorme aantal aanvragen en overdrachten van grondhuurpercelen. Het hoeft geen betoog dat de rechtszekerheid van de burger door deze enorme achterstand, ernstig in het geding is gekomen. Daarnaast hebben zich oneigenlijke praktijken gemanifesteerd, die tot gevolg hebben gehad een toenemende mate van corruptie binnen het grondbeleid.
Hoewel de verschillende diensten van het ministerie van RGB hard aan te weg timmeren, is gebleken dat het departement momenteel niet bij machte is om de achterstand welke een jarenlange periode behelst, op korte termijn in te lopen. Om de gemeenschap alsnog tegemoet te komen, heeft het ministerie van ROGB besloten om de in Suriname gevestigde notariaten per bijzondere ministeriële beschikking van 12 februari 2018, collectief toestemming te verlenen om de notariële overdrachten van grondhuurpercelen binnen een jaar af te handelen.
De toestemming zoals verleend in de beschikking is eenmalig en heeft uitsluitend betrekking op verzoekschriften, die tot en met 31 december 2017 bij het ministerie van RGB zijn ingediend. Aanvragen die per 1 januari 2018 zijn ingediend, zullen volgens de normale procedures van het ministerie worden afgehandeld. Indien u belanghebbende bent, adviseren wij u om in contact te treden met uw notaris. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer hoopt door middel van deze aanpak de gemeenschap van dienst te zijn.

error: Kopiëren mag niet!