Filekosten Paramaribo ruim SRD 8 miljoen per jaar

“Ik hou mijn hart vast voor de ouderen en degenen die niet sterk zullen staan op dat moment van het geval. Stel je voor als een jongeman een oudere heeft aangereden met zijn bromfiets, met als gevolg blikschade aan het voertuig. De jongeman, die al fout is, gaat tekeer en rijdt verder door. Hoe zal de schade gedekt worden? Hoe zal de verzekeringsmaatschappij een schaderapport opstellen, waaruit blijkt dat het oudje inderdaad onschuldig was. Wie zal de verzekeringsmaatschappij nou dan geloven als zij de schaderapporten moeten opmaken? Suriname is nog lang niet zover voor deze methode.” Zo reageert een lezer van de krant op de berichtgeving rond de blikschaderegeling, die door het ministerie van Justitie en Politie wordt geïntroduceerd.
Er is nog wat onbegrip binnen de samenleving vanwege onduidelijkheid rond dit nieuw model van aanpak. De vraag die de lezer van de krant echter stelt rond de ‘wegrijders’, is vooralsnog niet beantwoord. In de huidige situatie moet worden benadrukt dat als het zonneklaar is, partijen volgens deze regeling onderling af kunnen handelen. De schuldvraag beantwoordt de politie niet. Vandaar dat hun aanwezigheid bij blikschade in beginsel niet noodzakelijk wordt geacht. De politie maakt slechts het schaderapport op. Indien partijen niet kunnen uitmaken wie schuldig is aan de aanrijding, zal de rechter daarin een oplossing moeten brengen.
Huidige procedure
Voertuigen blijven momenteel gewoon staan op de openbare weg totdat de politie arriveert. Het proces-verbaal wordt door de politie opgemaakt. Er treedt hierdoor veel tijdverlies op en brengt rompslomp voor betrokken partijen. De gevolgen voor het verkeer zijn vaak direct waar te nemen. Het verkeer staat stil (vaak filevorming). Voor mensen in de file betekent dit tijdverlies en onzekerheid met betrekking tot afspraken. Filekosten in Paramaribo zijn uitgerekend tot ruim SRD 8.000.000 per jaar (Bron: Self Reliance Verzekeringen).
Voorgestelde aanpak
Het voorgestelde aanpak ziet er als volgt uit. De verzekeraar verstrekt schadeformulieren. In geval van alleen materiële schade wordt er geen proces-verbaal opgemaakt/vereist. Alleen bij materiële schade en zeer licht letsel (90% v. gevallen) moeten voertuigen direct aan de kant gaan.
In die gevallen vullen betrokkenen, zonder bijzijn van de politie, schadeformulieren in en sturen dit naar verzekeraar. In geval er assistentie nodig is, dient de schadebrigade te worden ingeroepen. In andere gevallen, zoals rijden onder invloed of rijden zonder rijbewijs, rukt de politie normaal uit en maakt processen-verbaal op.
Vertrouwen en zekerheid
Er wordt gerekend op goed opgeleide schadebrigadiers na een voorselectie. Schadebrigades behandelen de onderlinge schuldvraag. Bij onenigheid wordt de zaak voorgelegd aan de Geschillencommissie (1 ervaren politie en 2 ervaren verzekeringsexperts). Indien er hier ook geen oplossing wordt gevonden, mag men naar de rechter stappen. Echter mag de verzekering alvast afhandelen op basis van de voorgaande uitspraak. Deze aanpak garandeert volgens de autoriteiten meer snelheid en zekerheid voor betrokkenen, dan als bij de oude aanpak.
Voordelen justitie
Filevorming ten gevolge van lichte aanrijdingen kan hiermee drastisch worden teruggebracht. Dit betekent ook veel minder tijdverlies voor betrokkenen. De politie rukt veel minder uit en maakt veel minder pv’s op. Bij minder pv’s zijn er minder verschijningen op de zittingen. De officier van justitie heeft hierdoor minder kleine zaken voor te leggen, met als gevolg meer aandacht voor de grotere zaken. De rechter heeft zo ook meer ruimte voor overige delicten.
Voordelen verzekering
Verzekeraars kunnen kleine zaken veel sneller afwerken. Volgens verzekeraars krijgen burgers met dit model sneller geld of duidelijkheid. Verzekeraars zijn hierdoor meer betrokken bij verkeersveiligheid. Zij kan hierdoor ook gerichte quick-win acties ondernemen voor terugdringing van ongevallen. De verzekeraar dient echter wel op zoek te gaan naar nieuwe krachten voor de brigade of een deel van haar personeel hiervoor vrij te maken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!