Ahilia Welles: “Ontslagen leraren A.R. Leeuwinschool niet optimaal vervangen”

Leraren die ontslagen zijn op A.R. Leeuwinschool zijn niet optimaal vervangenDe nieuwe maatregelen van onderwijsminister Robert Peneux ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het onderwijs heeft uiteindelijk averechts gewerkt. Dit concludeert de benadeelde onderwijsgevende Ahilia Welles in gesprek met Dagblad Suriname. Eén van deze maatregelen was namelijk om de ‘onbevoegde’ leraren te ‘ontruimen’ om vervolgens ‘raskippen’ op de scholen te plaatsen. Dit was ook het geval op de A.R. Leeuwinschool; 2 leraren zijn ontslagen waarvan Welles 1 is. Het betreft leraren voor de vakken Natuurkunde, Wiskunde en Spaans. “Er is tot nu toe geen vervanging van mij als Spaans-leerkracht. Ook bij Natuurkunde en Wiskunde heb je hetzelfde probleem. Het volk moet op de hoogte zijn hoe het onderwijs kapot wordt gemaakt”, beklemtoont Welles.
De leerlingen worden thans onderwezen door leraren die in eerste instantie niet volledig deskundig zijn in Wiskunde en Natuurkunde. “Iemand die ooit in zijn of haar LO-project Wiskunde heeft gehad, wordt nu ingezet om Wiskunde en Natuurkunde te verzorgen.” Bij het vak Spaans worden er 2 leraren ingezet die 3 klassen moeten beheren. “Ze moeten meer dan 30 lesuren draaien om de leerlingen van de tweede, derde en vierde klas te onderwijzen, want er zijn geen leerkrachten Spaans.” Welles gaf voorts te kennen dat een groot deel van de leerlingen tot 14 november 2017 geen lessen in Spaans heeft kunnen volgen. “En dan moesten ze in december 2017 SO maken. De leerlingen hebben bijna 2 maanden geen Spaans, Wiskunde en Natuurkunde gehad.” Deze taferelen hebben de leerlingen gerapporteerd aan Welles.
Welles vraagt zich af in welke mate deze toestanden aangemerkt kunnen worden als kwaliteitsverbetering van het onderwijs. “Is dit wat het EBGS-bestuur wil? Is dit wat het onderwijsministerie wil? Waarom accepteren ouders dit?” Welles is van oordeel dat het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) eveneens onder de loep genomen moet worden. Dit instituut is namelijk verantwoordelijk voor het klaarstomen van leraren. Aangezien er geen nieuwe leraren geplaatst kunnen worden op de A.R. Leeuwinschool, stelt Welles dat een onderzoek noodzakelijk is op IOL. “Hoe komt het dat tal van studenten van IOL niet kunnen afstuderen, ondanks er per jaar veel inschrijvingen binnenkomen?”, aldus Welles. Zij was overigens reeds 3 jaren verbonden aan de A.R. Leeuwinschool, maar moest op 12 september 2017 abrupt vaarwel zeggen aan de leerlingen.
Schoolhoofd A.R. Leeuwinschool: “Leraren zijn wel vervangen”
Het schoolhoofd van de A.R. Leeuwinschool is zeer ontstemd met uitspraken die de indruk wekken dat er op deze school onvoldoende en ondeskundige leraren aanwezig zijn om de leerlingen adequaat te kunnen onderwijzen. In het kader van kwaliteitsverbetering van het onderwijs zijn 2 ‘onbevoegde’ leraren ontslagen in september 2017. Het schoolhoofd verduidelijkt in gesprek met Dagblad Suriname dat dit geen effect heeft gehad op het onderwijsproces van deze school. “Er is geen sprake van een achterstand. Als de leerkrachten niet vervangen waren, hoe zouden we dan les geven? Het is toch logisch dat mensen vervangen zijn?”, accentueert de directrice. Zij beaamde dat er thans 2 leraren worden ingezet om het vak Spaans te doceren, wat overigens geen tekort aanduidt. “De leerlingen van de eerste klas krijgen geen Spaans. 2 leerkrachten zijn dus voldoende om lessen te verzorgen.” De directrice deelde mee dat de leerlingen “redelijk” hebben gewerkt in het eerste kwartaal van het huidig schooljaar. Uit navraag is gebleken dat er op deze school meer dan 200 leerlingen ingeschreven zijn, waarvan leerlingen van het tweede, derde en vierde leerjaar ingedeeld zijn in 4 klassen. Het is dus een groot vraagteken hoe 2 Spaans-leraren in staat kunnen zijn om zoveel leerlingen te onderwijzen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!