Ivan Fernald: “Ministers ad interim zijn slechts bedoeld om lopende zaken af te handelen”

Het fenomeen van langdurige afwezigheid van volwaardige ministers binnen de huidige regeerperiode is voor menigeen een zeer verontrustende ontwikkeling. De complexe maatschappelijke vraagstukken eisen vanzelfsprekend een zekere mate van commitment, deskundigheid en creativiteit, welke vrijwel onmogelijk is voor een individu die 2 ministeries moet beheren. Dit is thans het geval bij de ministers van Volksgezondheid, Patrick Pengel, en Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), die respectievelijk op het Onderwijsministerie en Justitie en Politie (Juspol) moeten waarnemen. Voor Ivan Fernald, gewezen minister van Defensie en NPS-topper, is dit een totaal verkeerde aanpak. “Ad interim ministers zijn slechts bedoeld om lopende zaken af te handelen; van vernieuwend en doortastend beleid is er dus geen sprake”, accentueert Fernald in gesprek met Dagblad Suriname. Deze trend heeft zich overigens ook voorgedaan tijdens de vorige regeerperiode (Bouterse–Ameerali). Volgens Fernald moest de kundige minister Adelien Wijnerman van Financiën om onduidelijke redenen het veld ruimen op 9 oktober 2013, waarna die functie pas in januari 2014 werd vervuld. “De toenmalige minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) was tot dan belast met de waarneming.”
Criminaliteit wordt steeds grimmiger
Fernald merkt op dat de criminaliteit steeds grimmiger wordt. Dit is voor hem de aanleiding om te concluderen dat het plaatsen van een minister ad interim geen soelaas biedt. “De samenleving gaat gebukt onder een golf van berovingen en smacht naar bescherming. Er zijn drastische maatregelen nodig ter beteugeling van de misdaad.” De stringente maatregelen zijn overigens tot op heden uitgebleven, waardoor het veiligheidsgevoel van burgers ernstig is aangetast. Juspol kampt sedert maart 2017, na het vertrek van gewezen minister Jennifer van Dijk-Silos, met de absentie van een fulltime minister.
Achteruitgang onderwijs en gezondheidszorg
De 2 belangrijke elementen, onderwijs en gezondheidszorg, verkeren naar zeggen van Fernald in ernstig gevaar. “De perikelen in de medische sector zijn immens en het onderwijs bevindt zich in een diep dal. Minister Pengel staat dus onder grote maatschappelijke druk.” Desalniettemin blijkt dat de autoriteiten zich hiervan niet veel aantrekken. Minister Robert Peneux heeft namelijk op 13 december 2017 de eer aan zichzelf gehouden, terwijl president Desi Bouterse hierover nog steeds in beraad is. “Investeren in het onderwijs en gezondheidszorg, is zorgdragen voor een betere toekomst”, aldus Fernald.
KSR

error: Kopiëren mag niet!