Idos-peiling: cijfertje 4 voor president en regering

1IDOS peiling Cijfertje 4 voor president en regeringHet Instituut voor Dienstverlening Onderzoek en Studiebegeleiding (Idos) heeft in de maanden november en december 2017 wederom opiniepeilingen uitgevoerd. Voor dit IDOS-Omnibus onderzoek, werden “willekeurig” 1000 personen middels een vragenlijst geïnterviewd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de ressorten in de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne en Nickerie.
Aan de geïnterviewden werden enkele vragen. Op welke dag van de maand heeft u het gevoel dat u niet meer uit komt met het geld dat u maandelijks ter beschikking heeft? Welk cijfer zou u de regering geven voor de manier waarop ze het land regeren? Welk cijfer zou u de President geven voor de manier waarop het land geregeerd wordt? Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden welke partij zou dan uw meeste sympathie genieten? IDOS heeft haar analyse gemaakt naar regio/leeftijd/etniciteit/opleiding en inkomen.
Het gemiddelde antwoord van de 1000 geënquêteerden is dat die tegen de 15de van de maand al aanvoelen dat zij niet meer uitkomen met het geld dat zij maandelijks ter beschikking hebben. De regering kreeg het gemiddelde cijfer van 4 (vier). De president kreeg ook een gemiddelde cijfer van 4 (vier).
Het percentage van 36,40 % van de 1000 personen weet niet op wie zij zullen stemmen, 15,70% zou niet stemmen. Het blijkt dat de NDP bij deze opiniepeiling iets achter staat. De VHP zou 15,70% van de stemmen trekken, wat 1,70% meer is van de NDP. De NDP zou 14,30% van de stemmen krijgen. Daarna volgt de NPS met 4,40% van de stemmen. De rest van de stemmen gaat naar de Palu, Abop, BEP, HVB, (Sapoen), PL en KTPI. Palu en KTPI zouden de minste stemmen werven. SPA en DA91 blijken hier niet te zijn meegenomen.
Het uitgangspunt in het gangbaar marktonderzoek was dat de meeste mensen wonen in het kustgebied. Albina, Moengo, Pokigron e.a. aandoen zouden de kosten drastisch verhogen vanwege transport en moeilijkheidsgraad. Saramacca (oost -west) en Para, Coronie waren evenwel een optie. Interviews werden ‘face to face’ afgenomen met behulp van een gestructureerde vragenlijst. IDOS gaat uit van een ± 3% onzekerheidsmarge.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!