Personeel PCS uitbetaald

Het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft vrijdag mogen beschikken over uitgebleven kledinggelden over 2018, de salarissen en koopkrachtversterking over januari 2018 en de tweede tranche voor de afkoop van secundaire arbeidsvoorzieningen 2016. Vanaf vrijdagmorgen 08.00 uur had het bondspersoneel officieel het werk neergelegd en is in beraad gegaan. De leden werden verzocht het terrein meteen te verlaten en het niet te betreden alvorens de gelden op hun rekening zijn gestort. De directie van PCS hoopt dat met het voldoen van de betalingen de werkzaamheden en diensten zullen worden genormaliseerd. In een circulaire aan personeelsleden zei de directie afgelopen woensdag aan het personeel dat het ministerie van Volksgezondheid beweert dat een overmachtssituatie is ontstaan, vanwege problemen met het automatiseringsproces van de overheid. Hierdoor konden geen reçu’s worden uitgeprint, waardoor Financiën ook niet tot overmaking van het geld kon overgaan. Om aan al deze verplichtingen te kunnen voldoen, had deze instelling een autorisatie-aanvraag van SRD 5.5 miljoen bij het ministerie van Financiën lopen. De bond zal maandag overleg voeren met het personeel, waarna het werk eventueel hervat zal worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!