‘Kritische houding protestgroepen tegen oppositie was terecht’

Frontfoto 1Politiek activist Curtis Hofwijks werd onlangs op een bijeenkomst van Kenniskring door een bezoeker gevraagd, waarom er in het verleden geen samenwerking te zien was tussen de oppositionele politieke partijen en de protestgroepen. Nu blijkt wel dat Hofwijks richting de politiek stapt. Hofwijks reageerde met zijn focus op de kritische houding van de niet-politieke protestgroepen.
Hij verduidelijkte dat het nimmer in de bedoeling ligt om de nationale protesten, te verwarren met politieke protesten. Toen de protestgroepen op straat kwamen, kregen de politieke partijen geen podium om op te staan. Dit, om te voorkomen dat de protestmanifestaties een politieke tint kregen. Politici kwamen wel op eigen titel richting de protestmanifestaties. Toen de politiek (oppositie) haar protestmanifestatie hield, hadden de protestgroepen moeite met de locatie waarop de manifestatie werd gehouden (Grun Djari- NPS). Vandaar de protestgroepen niet officieel deelnamen aan de politieke manifestatie op 20 mei 2017. “Wij wilden vanaf het begin al geen politieke issue maken van de protesten. Wij hadden de ondersteuning nodig van de oppositie en niet met vlaggen of truitjes, maar met de oproep aan hun achterban. Het gaat om een nationale zaak. De NDP heeft in 2005 de straten zwart gemaakt. De oppositie zou veel meer moeten bijdragen (informeel vanuit haar netwerk). Wat doet de oppositie echter? Zij wil kosten wat kost op de voorgrond komen”, stelt Hofwijks.
Terwijl de pieken in maart-april 2017 waren, organiseerde de oppositie pas op 20 mei 2017 een protestmanifestatie. Toen 20 mei aanbrak, werd er een verkapte politieke manifestatie (massameeting) gehouden. “Er werd beloofd dat er een vervolg komt. Tot heden hebben wij niets meer gehoord. De kritische houding (van de protestgroepen) was dus terecht. Zij zijn ons nog antwoord verschuldigd. Waar is het vervolg wat zij hebben beloofd op hun podium?”, aldus Hofwijks.
De oppositionele politieke partijen hadden op 20 mei 2017 hun eerste gezamenlijke politieke manifestatie gehouden tegen het beleid van de regering Bouterse-Adhin. Grun Djari was gekleurd met vlaggen van de verschillende politieke partijen. De mobilisatie van de organisaties heeft enkele duizenden mensen op de been gebracht. De toespraken van de politieke leiders was anders dan verwacht door de aanwezigen. Van de oppositieleiders had een deel van de samenleving in ieder geval ‘hoopgevende’ bewegingen verwacht. Uit de manifestatie van 20 mei en de stilte daarna, blijkt juist dat de oppositie zelf op zoek is naar hoop om het volk te overtuigen van haar ‘kracht’.
“Stel je nou eens voor dat de regering na de protestmanifestatie besloten had om af te treden. Wat zou de oppositie dan doen?”, was een vraag van een lezer van de krant. Het is volgens critici inderdaad een terechte constatering dat de oppositie, zowel vóór 20 mei als óp 20 mei op geen enkel moment een helder alternatief heeft kunnen presenteren aan de samenleving. Zichzelf als alternatief presenteren was ook niet helder.
Chan Santokhi (VHP) bleek op de bewuste dag direct na Carl Breeveld (DOE) aan het woord te zijn gekomen. Volgens enkele aanwezige politici leek dit op een tactische beweging van de VHP-voorzitter om in ieder geval in aanwezigheid van het meeste publiek te spreken. NPS-voorzitter Gregory Rusland overmeesteren in zijn eigen huis door als laatste spreker aan het woord te komen, zou volgens de anonieme politici boze NPS’ers met zich meebrengen. Vandaar dat Santokhi zelfs vóór Ronny Brunswijk (Abop) aan het woord kwam. Tegen de tijd dat Rusland aan het woord kwam, was de groep al met een kwart tot de helft verminderd. De lege plekken op Grun Djari waren opvallend. Niet alleen de strijd tegen de regerende partij was helder, maar ook de interne krachtenstrijd bij de oppositie is op 20 mei duidelijk tentoongesteld.
Aan de andere kant werd ook opgemerkt dat de boodschappen van de politieke leiders niet geconcentreerd waren. De kwantiteit van uiteenvallende boodschappen was storend voor aanwezige critici. Er werd geen strakke lijn gevolgd voor een climax van de boodschappen, gezien alle politieke leiders echt geconcentreerd waren op het accentueren van hun eigen politieke kleuren. Ook werd de kernissue (aanhouding van de drie burgers op18 april 2017), die uitgangspunt was voor de manifestatie, door geen enkele leider in de mond genomen. Een groep aanhangers van de oppositie vond de boodschappen van de oppositie zwak. Critici stellen dat dit een van de redenen is voor de oppositie, om zo een manifestatie niet meer te organiseren.
Het resultaat van het proces dat werd gestart door Hofwijks (december 2015) en op 20 mei te zien was, was volgens filosoof Martin Schalkwijk juist een teken dat zaken niet goed gaan. Performance binnen DNA bijvoorbeeld is benedenmaats. Daar zou er debat moeten worden gevoerd. “Je moet protesten hebben om de beleidmakers wakker te krijgen. Het zou juist raar zijn dat iedereen rustig thuis zou blijven en wachten op de regering tot alles goed wordt. Dat is een vreemde samenleving. Je verwacht dus wel dat er protest komt. De politieke partijen hebben onder druk van andere protestmanifestaties iets georganiseerd. Deze bijeenkomst moeten zij zelf evalueren om te bepalen hoe zij verder gaan. Protest is een goede zaak wanneer dingen verkeerd gaan. Als je geen druk uitoefent, denkt iedereen dat het goed gaat”, aldus Schalkwijk.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!