Diamanten huwelijk voor echtpaar Chitan-Birtanti

Diamanten huwelijk voor echtpaar Chitan (1)
Diamanten huwelijk voor echtpaar Chitan (2)Gisteren was het precies 60 jaren dat Chotkoe Chitan en Sewradjie Birtanti in het huwelijksbootje stapten. Het echtpaar is woonachtig te Maho in het district Saramacca. Dagblad Suriname sprak met de echtgenoot Chotkoe Chitan. Toen hij trouwde, was hij niet in het district Saramacca woonachtig, maar in Commewijne. Op 8 februari 1958 trad hij in het huwelijk met zijn echtgenote. Enkele weken later, op 1 maart, werd hij te werk gesteld op de toenmalige suikerfabriek te Marienburg. Daar heeft hij 4 jaren gewerkt.
Intussen kocht hij een perceel te Mahoproject en verhuisde met zijn gezin naar Saramacca. In dit district werkte hij op diverse plaatsen bij de overheid. Chitan heeft onder andere gewerkt op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, afdeling Statistiek, bij een toenmalige coöperatie en vervolgens bij Milieubeheer. In totaal heeft Chitan 40 jaren voor de overheid gearbeid. Daarnaast was hij actief op sociaal cultureel vlak. Chitan zit al 55 jaren in het bestuur van een mandir. Hij heeft ook gezeten in Ramayan verenigingen en chautaal-groepen. Nog steeds is hij actief in een chautaal groep en een Ramayan samaadj (verenging). Vooral in verband met het Phagwafeest heeft hij een aantal activiteiten op schema staan.
Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen voortgekomen: 5 zonen en 5 dochters. Het gezin telt 18 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Chitan die als geloofsovertuiging de Sanatan Dharm heeft, heeft het huwelijk altijd als heel waardig geacht. Vooral aan de jongeren van tegenwoordig geeft hij mee dat er waarde gehecht moet worden aan het huwelijk dat 2 personen in het echt verbindt. Chitan gelooft vanwege zijn geloofsovertuiging niet in echtscheidingen. Slechts de dood die men niet in de hand heeft, kan een breuk brengen tussen een echtpaar. Chitan onderkent en geeft toe dat alle huwelijken interne strubbelingen kennen. Deze problemen dienen intern in goed overleg opgelost te worden. Het is onnodig dat echtparen voor elk wisje wasje uit elkaar gaan. Volgens Chitan is het van grote waarde dat man en vrouw die zijn getrouwd, hun eigen problemen zelf oplossen en goed voor hun kinderen zorgen. Zijn hart bloedt wanneer hij gevallen tegenkomt waar huwelijken voor de rechter uitgevochten worden, waarbij vooral de kinderen het gelag moeten betalen.
Chitan is 2 keren gedecoreerd, waarbij hij zijn oorkonde en medaille in ontvangst mocht nemen. Ook op politiek gebied was hij actief. Hij heeft gedurende 4 zittingstermijnen gefunctioneerd als ressortsraadslid namens de VHP.
Dagblad Suriname sprak ook met zijn jongste zoon, Manodj Chitan. Hij is heel trots op zijn ouders. Zijn vader wordt volgende maand 78 jaar oud en zijn moeder wordt 76. ‘Mijn moeder is lief, mijn vader een beetje streng. Onze ouders hebben altijd heel goed voor ons gezorgd’, zegt hij trots. Zijn vader is inmiddels 25 keren naar het buitenland geweest met vakantie, waaronder Amerika en India. Zijn moeder zeker 10 tot 12 keren. Ondanks zijn hoge leeftijd van 78 jaar is zijn vader nog steeds actief in de landbouw. ‘Hij plant nog steeds, dat is zijn hobby.’ Manodj Chitan is ook vader van een zoon van bijna 18 jaar oud, Radjiev Chitan. ‘Hij is ook trots op zijn ouders en grootouders, dat hij dit allemaal mag meemaken.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!