De moonwalkdance president van de Republiek Suriname

Een eervolle vermelding verdient hij zeker. De eerste president op de wereld, die het heeft kunnen bedenken om de grootste popidool allertijden, te willen nadoen. Dit doet de dans van Mickel Jackson geen eer aan, want zo had hij zijn uitvinding zeker niet bedoeld. Dat onze president al altijd met de achteruitdans bezig is, is duidelijk. Nu is het alleen maar door hemzelf bevestigd en we zijn inderdaad op diverse niveaus hartverscheurend achteruit getrapt. De fractieleider van de partij van de president suggereerde ook dat hun minister van volksgezondheid niet naar de maan is en zich dus gauw bij de vergadering zou voegen om verantwoording af te leggen. De fractieleider geeft toe dat ze met z’n allen de moonwalkdance beijveren en dat die dans gewoon bij paars hoort en dat het resultaat van die dans letterlijk achteruitgang betekent voor het deel van het volk dat het heel moeilijk heeft, terwijl zij juist daarvan profiteren en alles wat ze maar kunnen naar zich toe trekken en veroveren, zodat zij in weelde kunnen leven. De gezondheidszorg voor het volk is totaal verworden tot een “moving lives backwards”zorg, zoals de moonwalkdance, terwijl zij voor zichzelf beschikken over platinumverzekering, waarmee zij naar het buitenland kunnen en waarbij wij, het volk, voor hen betalen. De personeelskosten van de overheid zijn danig omhooggeschoten en allerlei listige wijzen worden er bedacht om steeds leningen te sluiten en om meer geld uit de zakken van het reeds erg verarmd volk te kloppen, alleen maar om hun salarissen en priveleges te betalen. Ik noem als voorbeeld o.a. ; ex-ministers die dure auto’s onder hun beheer houden waarbij hun familie daar gretig gebruik van maakt; ex-ministers die na hun carriere van nauwelijks een maand, volgens hun interpretatie van wetsproducten, de volle ministersbezoldiging blijven toucheren; hoogstwaarschijnlijk geniet de huidige minister van Financien nog steeds van zijn bezoldiging uit zijn vorig ambt als president van de CvBS. ; salarissen van (spook)ambtenaren die thuis zijn geparkeerd of die uit Suriname vertrokken zijn, maar nog steeds grif betaald worden; immers ook zij hebben een model uitgevonden om hun slag te slaan. Laatstelijk hebben we vernomen dat zelfs de commerciele sexwerkers niet met rust gelaten zullen worden. Het is bekend dat ook zij het slachtoffer zijn geworden van het beleid van de moonwalkdancers. Ze zijn hun banen kwijtgeraakt en zijn uiteindelijk in deze branche terecht gekomen. Nu merken wij dat ook zij op lijst geplaatst zijn om nog meer uitgebuit te worden door nog meer belasting te moeten betalen. Voor wat betreft de kwestie van geluidsoverlast in het verkeer en in de woonbuurten, is er een goede optie. Laat die lui met hun discotheek installaties in de auto en de donkere ruiten, een flinke belasting / boete betalen en wel zodanig dat het ze ontmoedigt om ermee door te gaan.
J.I.T.,
een oprechte reachtgeaarde burger van Suriname

error: Kopiëren mag niet!