CBB blundert

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft laatstelijk grove fouten gemaakt bij de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten van aanvragers. Er zijn tenminste drie gevallen bekend waarbij paspoorten c.q. ID-kaarten zijn verstrekt met gegevens en foto’s waarbij de zaken niet op de juiste wijze met elkaar corresponderen. De foto’s zijn steeds op het verkeerde document geplaatst. Opmerkelijk is wel dat wanneer de aanvragers, de grove fout gemaakt door het personeel van CBB constateren, zij dan door de ambtenaar worden doorverwezen naar de politie om een aangifte hierover te doen. Een van deze aanvragers vindt dat hij steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dit vindt de aanvrager absurd; de fout is immers door de dienstdoende ambtenaren gemaakt. Toen hij zich bij de politie aanmeldde, wist de aangever niet wat hij in feite moest doen. Is dit werkelijk iets waarvoor de belanghebbende een aangifte moet doen, vroeg hij zich af. De gevallen zijn sowieso door de politie opgenomen, maar foutief werk moet zo snel als mogelijk gecorrigeerd worden door CBB. Het kan immers gebeuren dat iemand met zo een vals document handelingen pleegt. De wachttijd voor een nieuw paspoort is zes weken, en nu komt dit erbij. Het hoofd van het CBB doet er goed aan om de gedupeerden met de nodige slagvaardigheid uit hun problemen te helpen.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: