Onduidelijkheid bij slagers over slachtprijzen Paramaribo en Nickerie

Onduidelijkheid bij slagers over slachtprijzen Paramaribo en NickerieDagblad Suriname werd onlangs benaderd door een groep van slagers uit Paramaribo, die ingenomen is met de komst van het nieuwe Openbare Slachthuis in Nickerie. Meer nog richten zij hun aandacht op de prijzen die zijn genoemd voor het slachten van runderen en varkens. De slachtkosten per koe en kleine herkauwer, volgens de verkregen informatie van het Nationaal Informatie Instituut (NII), zijn SRD 35 en die voor het varken is SRD 17,50. De kritiek is meer in de zin van onduidelijkheid over de hoogte van de prijzen en zeker vanwege het verschil tussen Paramaribo en Nickerie.
De slachtprijzen bij slachthuis Sure Beef NV bijvoorbeeld zijn iets anders dan die welke zijn medegedeeld als te zijn de prijzen in Nickerie. Deze slachtprijzen gelden sinds 1 januari 2018. De bovengenoemde kosten zijn inclusief keurloon en registratiekosten. Voor koelloon en het afslijmen van darmen zijn de tarieven respectievelijk SRD 12,50 en SRD 10. Wat de slagers dus niet snappen, is hoe het komt dat de slachtprijzen in Nickerie zo laag zijn ten opzichte van de prijzen in Paramaribo. “Als de consumenten in Paramaribo nu de prijzen van Nickerie zien, zullen zij zeker wel denken dat wij hen hier in de stad overvragen”, stelt een slager die graag anoniem blijft. Slagerijen vragen al jaar en dag om een ander openbaar slachthuis waar er lagere prijzen kunnen worden gehanteerd. Dit om vervolgens lagere prijzen te hebben in de slagerijen/winkels.
“Wij komen niet uit met de huidige twee openbare slachthuizen in Paramaribo”, stelt de slager.
Een andere slager merkt op dat het aantal runderen dat op jaarbasis wordt geslacht in Suriname, veel meer is dan door de autoriteit is medegedeeld. “Jaarlijks worden ruim 1.000 stuks groot vee uit Nickerie naar Paramaribo gebracht voor slachting. Dat is ruim een derde deel van wat er jaarlijks wordt geslacht in Suriname”, schreef het NII.
De slagers in de stad schetsen een ander beeld. “Per week worden er minimaal 150 beesten geslacht. Per jaar heb je dus minimaal 7000 slachtingen. Van waar komt LVV met dit getal van 3000?”, vraagt de andere slager zich af.
De slagers vragen in ieder geval meer duidelijkheid en zeer zeker ook meer transparantie van uit de beleidsmakers. Men vraagt zeker ook de nodige aandacht zodat de prijzen van slachting totdat het vlees op de schappen gezet wordt in de slagerijen, goed worden gevolgd en ook goed worden bijgehouden.
Suriname beschikt nu over drie slachthuizen: Sure Beef NV, Varross NV en het Openbare Slachthuis Nickerie. Het nieuwe slachthuis bestaat uit twee gebouwen, een ruimte voor het slachten van koeien en kleine vee en de andere ruimte voor uitsluitend varkens. Drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) wordt vee geslacht. Voor mensen van Nickerie, Coronie en Saramacca (grenzende aan Coronie), biedt het nieuwe slachthuis een besparing op transportkosten. De stappen die nu nog moeten volgen zijn o.a. het plaatsen van goed werkende middelen/machines die moeten worden overgeheveld naar het nieuwe slachthuis en er moet zeker ook de nodige aandacht worden besteed aan het certificeringsproces. Gezien het feit dat het slachthuis veel ruimte biedt, is er een behoefte aan meer arbeiders zodat het werk optimaal en adequaat kan worden uitgevoerd.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!