57,5% gouddelvers vindt goudwinning zonder kwik onmogelijk

57,5% gouddelvers vindt goudwinning zonder kwik onmogelijkTussen de 10.000 en 30.000 personen vinden indirect emplooi in de kleinschalige goudsector. De uitwerking van het Minamata-vedrag, dat als doel heeft om de mens en het milieu te beschermen tegen de negatieve gevolgen van kwikgebruik, zal volgens NDP-fractieleider Andre Misiekaba daarom enorme impact hebben op de samenleving algemeen en de kleinschalige goudsector. Zeker 54,5% van de inkomsten van de staat komt volgens commissielid Patricia Etnel (NPS) uit de goudsector. Volgens de parlementariër hebben 57,4% van de Surinaamse gouddelvers bij een onderzoek aangegeven dat goudwinning zonder kwik niet mogelijk is. Verder geeft dit onderzoek ook aan dat 32% van de verkoop van kwik niet binnen het formele circuit gebeurt. Misiekaba is desondanks ervan overtuigd dat het Minamata-verdrag voldoende ruimte biedt om het gebruik van kwik gedoceerd af te bouwen. “Gelet op de economische waarde en sociaal-maatschappelijke spin-off van de kleinschalige goudmijnbouw, roep ik de regering op om alle ruimte die het verdrag biedt te gebruiken om in nauwe samenspraak met alle stakeholders te komen tot een goede afbouwregeling van het gebruik van kwik in ons land”, zei Misiekaba dinsdag tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Hij is voorzitter van de commissie van rapporteurs, die belast is met de voorbereiding die moet leiden tot goedkeuring van dit verdrag.
Gebruik van kwik een giftige atoombom
Bij sommige stakeholders is de vrees ontstaan dat het gebruik van kwik abrupt zal worden gestopt, met alle gevolgen van dien. Misiekaba kijkt daarom vol belangstelling uit naar de praktische invulling vanuit de regering van de ruimte die het verdrag biedt om zaken gedoceerd af te bouwen. Commissielid Riad Nurmohamed (VHP) beschreef het gebruik van kwik en de toepassing daarvan in Suriname als een giftige atoombom. Het wordt volgens hem tijd dat Suriname leert om gewogen keuzes te maken. “Willen wij sneller rijk worden ten koste van de gezondheid?”, vroeg Nurmohamed zich af.
‘Niemand kon ons vertellen hoe kwik het land binnenkomt’
Het is volgens Misiekaba wel zorgwekkend dat tijdens een workshop van de commissie met diverse actoren, niemand de commissie kon vertellen hoe kwik het land precies binnenkomt. “Ook het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) niet. Volgens dit ministerie gaan importen van kwik al 15 jaren niet via de officiële kanalen. De import van kwik is vergunningsplichtig en niemand heeft zich aangemeld voor de aanvraag van zo een vergunning. Toch komt kwik het land in. Als wij niet weten hoe, waar en door wie kwik in Suriname komt en wij niet weten hoe het wordt opgeslagen, hoe zullen wij kunnen wij garanderen dat de opslag milieuvriendelijk geschiedt? Laat de regering open kaart spelen. A bigi hoeveelheid drugs sang e kon ini a kondre, het kan toch niet onopgemerkt blijven komen”, stelde Misiekaba.
Minister NH wordt gedicteerd samenleving rad voor ogen te draaien
Commissielid Marinus Bee (Abop) verwees naar de strijd die NH-minister Regilio Dodson bij zijn aantreden heeft gevoerd tegen de scaliantes en hoe hij nu machteloos staat ‘tegenover de bonzen, die achter de schermen meer macht hebben dan het instituut van minister’. “Ik krijg soms het gevoel dat de minister wordt gedicteerd om de samenleving een rad voor de ogen te draaien. De minister van NH heeft onlangs aangegeven dat de scalians bezig zijn kwik op het stuwmeer op te ruimen. Kan de minister dit verhaal nader uitleggen?”, stelde Bee.
Regering stremt bij uitvoering wetten
Misiekaba heeft de regering wederom op de vingers getikt voor het geen uitvoering geven aan wetten die door DNA zijn aangenomen. Hij doelde hier op het identificeren en beoordelen van locaties, die verontreinigd zijn door kwik en het nemen van maatregelen om de risico’s te verminderen. “Hebben wij de expertise in huis om dit te doen? Zo niet, waar halen wij die expertise vandaan? Zijn er al contacten gelegd? Wij hebben hier wet na wet aangenomen. Het punt ligt echter in de handhaving, want wij zien steeds dat wanneer wetten hier zijn aangenomen en het de beurt is van de regering om haar ding te doen, daar de zaak stremt. Wanneer wij de zaak hier goedkeuren en het ratificatieproces is afgerond, dan willen wij zeker zijn dat wij de deadlines halen en niet in problemen komen”, stelde de politicus.
FR

error: Kopiëren mag niet!