Del Castilho: ‘Wanbeleid zorgt voor structurele financiële problemen instanties’

Diverse instanties hebben wederom het werk neergelegd uit financiële ontevredenheid. De Vereniging van Medici heeft de aangekondigde acties opgeschort, echter zijn bedrijven zoals Surpost en zelfs Huize Ashiana bezig met acties. “Er is een structureel probleem met het verrichten van betalingen en onderhoudswerkzaamheden bij de overheid vanwege financieel wanbeleid”, zegt Angelic Del Castilho, voorzitter DA’91 over deze situatie. Volgens de politica zijn de inkomsten van de Staat niet voldoende meer om alle uitgaven te dekken. Veel hiervan is ook te wijten aan de steeds toenemende schuldaflossingen waarmee deze regering de samenleving heeft opgezadeld en aan de andere kant het falend beleid rond productiestimulering, het stimuleren van ondernemerschap en werkgelegenheid.
Er moeten duidelijke prioriteiten gesteld worden in het beleid en bezuinigingen vorm te krijgen beginnend bij het bestedingsgedrag van de beleidsmakers. “Een belangrijke prioriteit in dit geval is de zorg voor onze ouderen en zwakkeren uit de samenleving. Bij een voortzetting van het ‘leenbeleid’, zoals de minister van Financiën heeft aangekondigd, zullen deze problemen echter alleen maar toenemen. De aflossingen zullen dan een steeds grotere hap vormen van onze totale inkomsten en in het ergste geval zullen wij uiteindelijk lenen om af te lossen.” Zij stelt vervolgens dat de enige oplossing ligt in het efficiënt draaien van overheids- en parastatale instellingen, het stimuleren van productie en ondernemerschap en een zeer verantwoord financieel-economisch beleid. Een cruciaal onderdeel daarvan is de corruptiebestrijding. Dit zal tot gevolg hebben dat ook de tientallen procenten van de inkomsten die weglekken als gevolg van corruptie evenals de vele illusoire projecten, waarvoor miljoenen worden betaald aan consultancy, zullen verdwijnen en vervangen zullen worden met investeringen in ondernemerschap, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.
Afgelopen vrijdag was de DA’91 voorzitter op de hoorzitting van het ressort Rainville aanwezig. Zij zelf staat ingeschreven in het ressort Flora van het district Paramaribo. Er zou abusievelijk in een eerder artikel aangegeven staan dat de partijvoorzitter woont in het ressort Rainville. Echter had zij slechts een hoorzitting daar bijgewoond. “Ik bezoek elk jaar een aantal hoorzittingen in verschillende districten. Het is een van mijn manieren om in contact te blijven met burgers uit de verschillende buurten en om op de hoogte te zijn van de issues op buurtniveau.” Ook wenst zij zeker ondersteuning te geven aan de volksvertegenwoordigers op ressortniveau. Deze volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke rol binnen DA’91 in het vormgeven van beleidsinzichten. “Als partij is een van onze activiteiten dit jaar trouwens ook het evalueren van de rol van de verschillende volksvertegenwoordigende organen. Wij willen nagaan als de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nog voldoen aan de eisen van deze tijd en de fase van ontwikkeling waarin wij als land ons nu bevinden of als deze zaken moeten worden aangepast om efficiënter en effectiever een bijdrage te leveren aan onze samenleving”, aldus Del Castilho.
NK

error: Kopiëren mag niet!