PL druk in de weer met actua festa

De Pertjajah Luhur (PL) is momenteel druk in de weer met haar nieuwe reeks van politieke activiteiten, de zogenaamde actua-festa-activiteiten. Dit houdt in dat in aanloop naar de hoofdbestuursverkiezingen van de partij op 5 december maandelijks de nieuwe kernen en de geïnstalleerde kernen aan het volk worden gepresenteerd. De eerste actua-festa-activiteit wordt op 3 maart te Dessa in het district Wanica gehouden. Behalve de presentatie van de kernen aan het volk, is een lijvig politieke agenda gekoppeld aan dit geheel samen met activiteiten waaronder sport, cultuur en muziek.
Nickerie volgt

Toen Dagblad Suriname PL-voorzitter Paul Somohardjo interviewde, stond hij gistermiddag op vertrek naar Coppenamepunt in het district Saramacca. Gisteren zijn namelijk te Coppenamepunt, Peperhol en Calcutta kernen geïnstalleerd en waar nodig geherinstalleerd. De tweede actua-festa-activiteit vindt op 31 maart plaats in het district Nickerie. In mei zal de activiteit zich concentreren op het hoofdkwartier van de PL in Paramaribo. Somohardjo denkt eraan om deze samen te koppelen aan zijn jaardag in dezelfde maand. Somohardjo legt er de nadruk op dat de installatie en herinstallatie van de kernen tegen september volledig voltooid moeten zijn. Vooral tegen de achtergrond dat de convocatie van de kernen voor de hoofdbestuursverkiezingen in december acht weken van tevoren moeten geschieden. Tegen deze tijd wil hij alles op schema hebben voor een feilloze hoofdbestuursverkiezing.
Geen verraders meer

Hoewel de partijstructuren zich nog niet officieel over deze materie hebben gebogen, heeft Nickerie aangegeven dat het beter is dat de PL zelfstandig de verkiezingen ingaat in 2020. Als argument werd aangegeven dat de PL dan niet afhankelijk is van derden, maar volgens Somohardjo is het van belang dat de juiste personen worden voorgedragen die geen verraad plegen. Vooral gelet het feit dat de eigen mensen zelf verraad plegen, doelende op het duo Raymond Sapoen en Diepak Chitan. Somohardjo geeft aan dat er beslist geen tijd, moeite en financiën gestopt zullen worden in het bestrijden van deze verraders. ‘Hun ‘baas’ zal bestreden worden’, zei hij doelend op de paarse partij. Deze twee ‘verraders’ vergeleek hij met twee zangvogels. ‘Ze moeten zingen, anders krijgen ze geen voer van hun baas. Je kan een picolet vangen met een picolet zelf. En niet met een rowtie of twatwa.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!