Suriname nog een politieke partij rijker

Als het een goed plan of en wijs besluit is van mw. Maisha Neus om een nieuwe politieke partij (STREI!) op te richten, laat ik even in het midden. Het getuigt wel van een moedige daad van de oprichtster om deze gewaagde stap te ondernemen en vooral haar Nederlandse nationaliteit op te geven in ’s landsbelang. Vooral waar velen tijdens de huidige economische recessie hunkeren om het Nederlanderschap te kunnen opteren, teneinde hun heil elders te zoeken. Als wij de bestuurssamenstelling nader bekijken, dan valt het op dat enkele activisten, die de manifestaties (acties) eerder hebben ondersteund, nu niet in beeld zijn. De heer Piqué is waarschijnlijk ingepalmd door zijn politieke partij (NDP) waar aan de zogenaamde “wakamans” 50 ha grond ter beschikking is gesteld ter uitoefening van de landbouw. Curtis Hofwijks van de groep: “We Zijn Moe”, die de éénmansactie begon, laat ook heel weinig van zich horen.
Het zal van een wijs besluit getuigen als mw. Neus een samenwerking aangaat met een politieke partij en/of zich aansluit bij een partij, die dezelfde doelstellingen nastreeft, waarvoor zij gaat en staat! Vele partijen hebben reeds ervaren, dat ze geen bestaansrecht hebben / hadden en zij hebben zich aangesloten bij andere partijen of combinaties of zijn opgehouden te bestaan! Een aantal bestaat nog slechts op papier en speelt helemaal geen rol in de Surinaamse politiek.
Hopelijk zullen de progressieve vrouwen, zoals Maisha Neus en anderen het imago van hun partijen dragen en het land helpen opbouwen en tot hogere economische-, sociale-, maatschappelijke- en politieke ontwikkeling kunnen brengen. En dat zij ook de nodige ondersteuning van de kiezers zullen krijgen; gezien de doelen (transparantie, integriteit etc.) , die zij nastreven.
Een duidelijke boodschap aan de kiezers zou zijn om op 25 mei 2020 niet om eigen belang / behoud , maar met verstand en niet met emoties naar de stembus te gaan. En dan vooral ook te stemmen op politici, die kennis van zaken hebben om het land goed en corruptievrij te besturen.
Men dient politiek te bedrijven als wetenschap, elke andere vorm daarvan doet zonder meer inbreuk op de intelligentie van de gemeenschap. We pleiten ook ervoor, dat aan de Surinaamse politiek een nieuwe dimensie wordt toegevoegd en dat er gewerkt wordt aan reële- en vooral aan haalbare programma’s in het belang van de totale bevolking.
Regeren is trouwens, vooruit zien!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!