Lachmising: “Wij kunnen niet bakbawinkri-achtig beleid blijven voeren”

De Associatie van Surinaamse Reisagenten (Asra) heeft eind vorig jaar middels een brandbrief gereageerd op een voor reisagenten zeer oneerlijke en voor hun ‘on the long run’ vernietigende aanbieding die de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij onlangs introduceerde. Het gaat om een regeling ten behoeve van grote bedrijven, waarbij personeelsleden en hun gezinsleden in aanmerking komen voor een korting bij het afnemen van SLM-reisbiljetten uitsluitend en rechtstreeks op het SLM-passagekantoor. Dat betekent een bewuste uitsluiting van de reguliere reisagent, waar veel van de bedrijven al jarenlang naar volle tevredenheid hun reiszaken mee doen. SLM-directeur Robbi Lachmising kan vooralsnog meedelen dat er wel afspraken zijn gemaakt met de Asra om voorstellen te presenteren. Echter is de SLM vooralsnog er niet aan toegekomen om voorstellen aan te dragen om dit misnoegen uit de wereld te doen helpen.
In maart 2017 werden de reisagenten ook al onaangenaam verrast met een Kasmoni-regeling die was gegoten in een jasje van 55 jaar jubileum, een argument waarmee de Asra kon meegaan, ook omdat werd afgesproken dat reisagenten na de oriëntatieperiode zouden worden opgenomen in dit plan. Echter blijkt nu dat de SLM met al deze acties steeds weer ‘het brood uit de mond stoot’ van de reisagent. Zo zal ook deze ophanden zijnde corporate overeenkomst de bestaanszekerheid van reisagenten ernstig in gevaar brengen. Naast het feit dat deze volkomen indruist tegen het Staatsbesluit van 24 december 2007, dat juist ten doel heeft behoud van bestaande arbeidsplaatsen in ons land, een zaak overigens welke de SLM naar eigen zeggen ook nog steeds huldigt.
De Stichting Toerisme Suriname (STS) heeft in samenwerking met het Algemeen Bureau voor Statistiek in de periode december 2016 – januari 2017 een Visitor Exit Survey (VES) uitgevoerd bij de grensposten. Uit de kerngetallen blijkt dat uit een populatie van 43.632 bezoekers 46% van de instromers via een reisbureau de boekingen deed. Online boekingen werden door 32% van de passagiers gedaan. “Hieruit kan men eigenlijk al heel duidelijk halen dat de reisbureaus ook een belangrijke rol te vervullen hebben”, stelt STS-directeur Armand Li A Young tegenover Dagblad Suriname.
Lachmising wijst echter op de moto van de SLM ‘Sell through agents’. “Degenen die verkopen zijn de agenten. Wij hebben wel een verkoopkantoor aan de Sophie Redmondstraat, maar doen niet aan uitbreiding. Laten de agenten verkopen. Die hebben hun relaties. Zij kunnen 24 uur per dag werken. Zij gaan bijvoorbeeld op een feest, maar niet direct om een feest. Op de feesten hoor je wie bijvoorbeeld naar het buitenland gaat en dan kun je meteen zaken doen”, illustreert Lachmising middels een voorbeeld over de meerwaarde van reisagenten. De SLM is voorstaander van het voortbestaan van agenten. Hij is zich echter ook bewust van de ontwikkelingen van de wereld. KLM bijvoorbeeld richt zich veel meer op haar online boekingen. “Opvallend is ook wel volgens Lachmising dat geen enkele agent protesteert hiertegen. Ondanks KLM duidelijk heeft gezegd dat enkele reisagenten niet meer worden erkend, omdat zij niet verkopen. Laat SLM aan de andere kant luidop zeggen dat wij online boekingen zullen bevoordelen, dan jo jere fa ala mang o djompo. Echter zal dat eens geburen. Wij kunnen niet bakbawinkri-achtig beleid blijven voeren”, meent de SLM-voorman.
De SLM is momenteel drukdoende een mobielapplicatie te ontwikkelen, waarmee zij rechtstreeks in contact kan staan met haar klanten. Het ligt in de bedoeling om de applicatie in de toekomst uit te breiden voor mogelijkheden als het boeken van tickets of reserveringen maken. “Wij moeten vooruit gaan. Wij zijn voorstaander van sell through agents. De agent heeft inspraak in de vorm van het presenteren van ideeën. Soms nemen wij die ook over in ons beleid. Wij kijken hoe wij verder kunnen uitbouwen”, aldus Lachmising. Vooralsnog verdient de reisagent maximaal 6% aan commissie voor de tickets die zij verkoopt. Aan het eind van het jaar krijgt de agent ook een aparte commissie voor het behalen van een bepaald quotum. Ook dit heeft haar weerslag op de prijzen van de tickets.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!