Bromfietsers nu verplicht verkeersregels te leren

Bromfietsers nu verplicht verkeersregels te lereDegenen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en wensen deel te nemen aan het verkeer als bromfietsbestuurder, dienen zich te laten certificeren. Dit houdt in dat zij een theoretische toets met goed gevolg moeten hebben doorgelopen. Het gaat hier alleen om verkeersinzichten en kennis in verkeersregels om veilig en verantwoord aan het verkeer deel te kunnen nemen. Er wordt niet gesproken over een praktijkexamen. Gisteren werd het startsein gegeven voor de invoering van bromfietscertificaten. De eerste groep Surinamers heeft haar kaart in ontvangst genomen uit handen van waarnemend Justitieminister Ferdinand Welzijn.
Antonio Chin, waarnemend korpschef, gaf aan dat er in de afgelopen 3 jaren, uit de statistieken van verkeersongevallen met een dodelijk afloop gebleken is dat er opmerkelijk veel bromfietsers waren. In 2015 waren er 51 verkeersdoden, waarvan 21 bromfietsers. In 2016 waren er 74 verkeersdoden, waarvan 31 bromfietsers. In 2017 was het aantal 84 waarvan 21 behoorden tot de bromfietsers. KPS heeft een stijgende trend geconstateerd van 42,3% aan verkeersongevallen met een dodelijk afloop. Van 2015 tot en met 2017 is een gemiddeld percentage van 33,6% genoteerd van de verkeersdoden die deel uitmaakten van de groep bromfietsers.
Bromfietsers kunnen aan de hand van de statistieken in Suriname gerekend worden tot een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Om de verkeersveiligheid in Suriname te verbeteren, dient de opstelling in het verkeer volgens Chin drastisch te veranderen. Naar het schijnt zijn verkeersdeelnemers zich niet bewust van de gevolgen van het niet houden aan verkeersregels. Deelnemers aan het langzaam verkeer, dienen onderricht te worden in de verkeersregels, om hun rijgedrag te beïnvloeden en te verbeteren. De voorbereidingen van dit project zijn jaren terug begonnen. De launch zou in 2014 in Nickerie plaatsvinden. Pas bij een staatsbesluit in 2017 werd de bromfietscertificering wettelijk vastgelegd. Inspecteur Migalda Kolf, lid van de werkgroep Bromfietscertificering, vertelde dat er voor de eerste groep een aantal mensen is uitgekozen. Er hebben ook studenten deelgenomen aan het examen. Die hebben het niet gehaald, waardoor die geen kaart kregen.
Overgangsperiode van 3 jaren
Er zal na de launch een agressieve voorlichting naar de gemeenschap toe komen. Er is een overgangsperiode van 3 jaren. Binnen de 3 jaren dienen alle bromfietsbestuurders in het bezit te zijn van een bromfietscertificaat. Bezit men al een rijbewijs (auto), gaat de wetgever ervan uit dat zulke personen al onderricht zijn. Autorijbewijshouders zijn dus niet verplicht om een bromfietsrijbewijs te hebben. Het gaat veelal om zelfstudie. De deelnemers aan de examens mogen kennis opdoen bij een rijschool, maar zijn daartoe niet verplicht. Het lesmateriaal is te vinden op de website van de politie. Er zijn registratieformulieren die samen met het lesmateriaal op de website verkregen kunnen worden. Voor degenen die dit niet kunnen, is het lesmateriaal ook op de afdeling Rijbewijzen van het KPS af te halen. Na de registratie krijgt de aanmelder een datum en een tijdstip voor het examen. De aanmelder moet zich aanmelden met een doktersverklaring, een uittreksel, SRD 50 legeskosten voor het theorie-examen en 2 pasfoto’s.
Kolf deelt ook mee dat het KPS voor zeker 5 jaren materiaal in stock heeft om de certificaten te kunnen verstrekken. De kwestie van het niet kunnen verstrekken van bewijzen vanwege een tekort aan materiaal zal zich hier niet mogen voordoen. De Verkeerstechnische Dienst heeft momenteel 79.000 bromfietsers geregistreerd staan in haar systeem. KPS zal 2 middagen in de week examens afnemen. Per keer kan zij tussen de 15 en 20 mensen accommoderen. Volgens Kolf lijkt het wel haalbaar om binnen 3 jaren de bewijzen te verstrekken. KPS denkt over 2 weken zo ver te zijn om de gemeenschap te accommoderen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!