VES: “Economie is voor derde jaar aan het krimpen”

Financien-minister Gillmore Hoefdraad heeft een presentje ontvangen van VES-voorzitter Winston Ramautarsing (foto: Regilio Derby)
Financien-minister Gillmore Hoefdraad heeft een presentje ontvangen van VES-voorzitter Winston Ramautarsing (foto: Regilio Derby)
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft op woensdagavond haar nieuwjaarsreceptie gehouden in de Royal Ballroom van Torarica. Het aantal gegadigden was reeds bij de start van deze receptie beduidend meer, waardoor velen moesten staan om het geheel te aanschouwen. Voor Winston Ramautarsing, voorzitter van VES, is het jaar 2017 als vereniging een positief jaar geweest door de uitvoering van tal van interne en externe activiteiten. Zo is het ledenbestand van VES in dat jaar ietwat toegenomen met de komst van 19 nieuwe leden. Echter zijn de omstandigheden op nationaal niveau minder positief te typeren, merkt Ramautarsing op. “2017 is helaas niet het jaar van de ommekeer geworden. Als we naar het bruto binnenlands product (bbp) kijken, als maatstaf voor onze welvaart, zien we dat het in de wereld als geheel met iets meer dan 2% is gegroeid. Wij hebben voor het derde jaar onze economie zien krimpen met, naar schatting, 1% tot 2%; zonder groei krijg je kannibalisme”, lichtte Ramautarsing tijdens zijn toespraak toe. Met een inflatie van 9.2% in combinatie met gelijkblijvende salarissen, is de verarming eveneens toegenomen met 9%.
Schuldplafond bedraagt 83%
Wat voor de VES-voorzitter zorgwekkend is, is de staatsschuld. “We hebben het in 2017 gepresteerd om de schuld met SRD 7 miljard toe te laten nemen.” Hierdoor bedraagt het schuldplafond 83% uitgaande van het bbp. “De grootste uitdaging blijven echter de overheidsfinanciën, een tijdbom onder onze broze monetaire stabiliteit.” Aan de andere kant beweert Ramautarsing dat de ontwikkeling van de betalingsbalans enigszins wel positief is, echter op een veel lager welvaartsniveau. “De koers is nog steeds even hoog of even laag als een jaar geleden.” Daarnaast is de goud- en deviezenreserves ietwat gestegen naar USD 424 miljoen. Alhoewel dit in eerste instantie positief klinkt, is dat niet het geval. “Als we de eerste tranche van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van USD 81 miljoen dit jaar aflossen, zal dat weer een behoorlijke aderlating zijn.”
Inkomsten versus uitgaven
Ramautarsing ziet een disbalans in de ontwerpbegroting. De verwachte inkomsten bedragen namelijk van SRD 5,5 miljard, terwijl de uitgaven gestoeld zijn op SRD 6,5 miljard. Hij somt de 3 belangrijkste uitgaven op: personeelskosten SRD 2.6 miljard, subsidies SRD 1.8 miljard, rente en aflossing SRD 2.1 miljard. “Dan hebben we de minister niet eens op reis gestuurd, politie is nog niet uitgereden, er is nog geen krijt voor de scholen gekocht en geen enkele weg is gerepareerd.” Deze disbalans heeft een directe weerslag op de gezondheidszorg en onderwijs, met alle gevolgen van dien.
“In 2018 zal het echt anders moeten”
Daarom baart het overheidsapparaat zorgen bij VES; de prestaties gaan achteruit, en er is geen zicht op verbeteringen. “De corruptie gaat van incidenteel naar structureel waardoor de staat inkomsten misloopt. Ook de verspilling van staatsmiddelen gaat ongestoord door.” Ramautarsing concludeert dat er een enorm tekort is aan economische kennis en kunde in de besluitvorming. “In 2018 zal het echt anders moeten.” De allereerste stap is het realiseren van een evenwichtige staatsbegroting, verdere bezuinigingen op uitgaven en het creatief verhogen van de inkomsten. “We moeten nu een aanvang maken met een hervormingsprogramma voor het staatsapparaat. Natuurlijk kan dit alles niet alleen in 2018; wat in 40 jaren fout is gegroeid, los je niet in één jaar op. Maar als we nu niet beginnen, gaan we het nooit doen”, zegt Ramautarsing tot slot.
KSR

error: Kopiëren mag niet!