Parlementariërs hekelen naturalisatie 41 werkloze buitenlanders

Parlementariërs hekelen naturalisatie 41 werkloze buitenlandersMet de goedkeuring van enkele technische wetten, heeft De Nationale Assemblee donderdag 115 vreemdelingen de Surinaamse nationaliteit verleend. Het gaat om de ontwerpwetten houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Zheng Qinglin en 91 anderen. Samen met deze groep zijn 22 kinderen mede-genaturaliseerd. Heet hangijzer tijdens de behandeling was het toelaten van 41 buitenlanders die geen beroep hebben. “Het kan niet dat mensen hier komen en geen beroep hebben, terwijl al weinig werk is voor onze Surinamers die brodeloos zitten. Hoe kunnen wij dan mensen van andere landen hier accommoderen en alle voorzieningen toekennen?”, zei een zeer gebelgde NDP-parlementariër Keshopersad Gangaram Panday. Als het aan hem ligt, kunnen volwassen buitenlanders zonder beroep weggeschrapt worden van de lijst van aanvragers. Van de groep naturaliseerden komen 55 mensen uit Guyana, 12 uit Haïti en 25 uit China. Uit de cijfers van de commissie van rapporteurs blijkt dat 17 genaturaliseerden zelfstandige ondernemers zijn, 3 student zijn, 31 het beroep van schilder, chauffeur of ander soortgelijk werk verrichten, terwijl 41 geen beroep hebben. Het gaat in totaal om 43 mannen en 49 vrouwen, waarvan 61 lager onderwijs hebben genoten, 10 middelbaar onderwijs, 3 hoger of universitair onderwijs, terwijl van 18 het opleidingsniveau onbekend is.
De Bijbel roept op om vreemdelingen goed te bejegenen
Gangaram Panday kreeg deels ondersteuning van zijn fractieleider Andre Misiekaba en voorzitter van commissie van rapporteurs, Grace Watamaleo. Volgens Misiekaba moet in de toekomst deze zaak beter worden bekeken, maar voor nu zou het niet juist zijn deze groep af te wijzen. “Andere landen hebben een heel beleid op dit stuk, maar Suriname is een land in ontwikkeling. Overigens roept de Bijbel op om vreemdelingen goed te bejegenen”, benadrukte de NDP-fractieleider. Watamaleo voegde eraan toe dat de regering beter bevolkingspolitiek moet gaan voeren en deze kwestie beter moet bekijken. Het kan volgens haar niet dat dit punt niet serieus door de regering wordt bekeken. Waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, reageerde hierop door te stellen dat het niet elegant zou zijn om de naturalisaties nu af te wijzen aan mensen die zelfs meer dan 30 jaren in het land hebben gewoond, maar nu heel toevallig zonder werk zitten.
Inburgering onduidelijk
Ruchsana Ilahibaks, lid van de commissie van rapporteurs, voerde aan dat bij de wettelijke vereisten inburgering ook voorkomt. Echter blijkt volgens haar dat dit niet kan worden getoetst, omdat nodige staatsbesluiten ontbreken. “Er zijn bepaalde personen die het volkslied niet kennen, terwijl zij wel de kleuren van de Surinaamse vlag kennen. Andere personen zijn de Nederlandse taal niet machtig, maar kunnen een klein beetje Sranan spreken. Er zit soms ook een vertaler erbij”, stelde Ilahibaks.
FR

error: Kopiëren mag niet!