OBS: “We zijn niet betrokken bij malversatie NVB”

Onlangs is aan het licht gekomen dat het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) betrokken is geweest bij een malversatie, waarbij de Staat benadeeld is voor SRD 47 miljoen. De Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) heeft namelijk geconstateerd dat de bus- en boothouders van het NVB ten onrechte zijn uitbetaald. Daarom eist de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Jerry Miranda, dat de SRD 47 miljoen teruggevorderd wordt. Er zijn reeds advocaten ingehuurd en de procureur-generaal (PG) zal eveneens ingeschakeld worden. Aangezien het spooktrajecten betreft bij NVB, gaan velen ervan uit dat de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) betrokken is bij de verduistering van de staatsfinanciën.
Iwan Woon, ondervoorzitter van OBS, weerspreekt deze veronderstellingen tegenover Dagblad Suriname. “We zijn op geen enkele wijze betrokken bij de malversatie bij NVB. Het gaat totaal niet om mensen die aangesloten zijn bij OBS; je kan werkzaamheden verrichten voor NVB zonder lid te zijn van OBS. Voor ons is deze kwestie dus niet verontrustend”, beklemtoont Woon. Integendeel moedigt hij de minister aan om op grond van het Clad-rapport de zaak door te geleiden naar het Openbaar Ministerie (OM). Woon wist te verklappen dat het om frauduleuze handelingen gaat die langer dan 5 jaren geleden verricht zijn. “De uitbetaling ging vroeger via SMS (subsidie Scheepvaart Maatschappij Suriname). Op een gegeven moment werd de betaling overgeheveld naar NVB. Niet alleen NVB is hierin betrokken, maar ook de Stichting Hulp voor Zorg. Die stichting heeft vanaf 2012 tot en met 2015 de betalingen gehad via het NVB. Het is een politiek spel geweest”, aldus Woon.
KSR

error: Kopiëren mag niet!