Goed zoooo Misikaba!

Je wordt eindelijk wakker! Je geeft zelf aan dat jullie niet werken maar wel op tijd geld ontvangen. Jullie geld is altijd als eerste ter beschikking. Je weet heel goed waarom de staatsbesluiten niet af zijn en waarom er wordt gedraald. Nu doe je dus alsof…!
Houden jullie toch de eer aan jezelf en geef jezelf een brevet van ongeschiktheid. Door jullie corruptief en bewust lakse houding, zodat jij en collega onverlaten maar jullie gang gaan en feesten van corruptie blijven vieren. Ondertussen, doen alsof….
Onze natie is frontaal verpletterd door het schandelijk machogedrag, het walgelijk vertoon en etalerend gedrag waar normen en waarden totaal zoek zijn, waar niet meer met respect en gezag opgekeken kan worden naar de meeste politici, waar het volk verschrikkelijk verdeeld wordt i.p.v. saamhorigheid, waar de armoede zodanig is toegeslagen dat een kind voor een beloofd bordje eten meegaat met vreemden en zich laat misbruiken, waar het niveau van volksgezondheid er een is die van geen kant deugd en nodeloos mensen doodgaan en een minister van Volksgezondheid ongegeneerd zijn miskunde verdedigt en roemt, waar besluiteloosheid duidelijk overheerst boven kennis en educatie zodat ministeries eraan moeten geloven dat er geen geschikt kader is om er leiding aan te geven, waar we tot onbeschaamde bedelaars en leners zijn gemaakt, waar de doorsnee burger in grote armoede moet leven en met eerlijk verdiend geld niet meer uitkomt, etc etc, waar een eens zo mooi schip, zodanig verwoest en berooid gezonken is, het heel veel inspanning zal vergen om de resten te bergen en te herstellen.
Op dit moment is er geen partij die Suriname adekwaat kan doen hertsellen; geen smit in het land die de sleutel maken kan. Doordat in achter ons liggende decennia, steeds partijen zijn gesliptst en wat er op dit moment aan partijen is, allen in een kankergezwel met elkaar verweven zijn, zoals iemand dat zei, haast niet mogelijk zal zijn om de gewenste genezing van Suriname, te bewerkstelligen tot een herkansing op een beter bestaan.
Heel wat politici die zich opmaken om wederom regeermacht te verkrijgen zijn ook niet eerlijk. Een gewezen politiecommissaris wiens zoon mensenlevens op zijn geweten heeft en waaraan zij aan het verdoezelen van deze kwestie meewerkt door zoon maar naar het buitenland te sturen, blaast zo hoog van de torens. Echter, hebben we ook nooit vernomen of zij zich heeft bekommerd over de nabestaanden van de slachtoffers. Zijn het zulke gewetenloze individuen die beloften zullen waarmaken? Moeten wij dat geloven?
Er zijn politieke partijen die in hun hoofdbestuur bestuursleden hebben die in het verleden voor diefstal met de politie/justitie in aanraking zijn gekomen. Moeten we geloven dat het dan beter zal gaan? Terwijl er zovele integere oprechte eerlijke capabele goedgeschoolde Surinamers zijn, maar juist die zitten niet in de politiek of zijn niet aan een partij verbonden. Daarom zou er een partij geboren moeten worden om zulke personen te rekruteren en een degelijke screening doen ondergaan en dezen de gelegenheid geven om Suriname weer op te bouwen. Er moet een regering komen die bereid is om voor een periode alle bezoldigingen van regeringsinstituten en aanverwanten te halveren, zoals ik dat in een interview hoorde zeggen. De huidige politici zijn daartoe niet bereid. Die willen regeermacht voor het geld, de weelde en luxe en privileges en echt niet om zelf terug te gaan naar een niveau waar ook zij moeten inleveren.
Als het grootste deel van het volk, dat moedwillig de armoede is ingeschopt door onze zogenaamde leiders en vertegenwoordigers, moeten wij afrekenen.
Op dit moment is het meer dan triest in ons mooi land, maar laten we, ondanks alle pijn en smart, hopen en geloven dat hier verandering in zal komen en we wederom betere tijden zullen ervaren.
Nanga Gado, wi Fesiman, wi mu feti gi Sranan.
J.I.T., een oprechte rechtgeaarde burger van Suriname

error: Kopiëren mag niet!