Wielzen wil ontwikkelingsfundament neerzetten voor Coronie

Frontfoto 2Joan Wielzen is dinsdagmiddag toegelaten als parlementariër in De Nationale Assemblee (DNA). Zij is het 26ste fractielid van De Nationale Democratische Partij (NDP) en vult na 3 maanden de vacante post van Remie Tarnadi in. Tarnadi is sinds december 2017 districtscommissaris van het district Coronie. Wielzen legde eerst de belofte af ten overstaan van vicevoorzitter Melvin Bouva, maar werd uiteindelijk toegelaten door voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. In haar eerste spreekbeurt zei Wielzen als levensdoel te hebben een ontwikkelingsfundament voor Coronie te kunnen neerzetten en het bevorderen van een veilige omgeving voor een ieder. Actieve betrokkenheid van alle Coronianen bij wat er leeft in de samenleving beschouwt zij als een basisvoorwaarde voor een veerkrachtige en weerbare maatschappij.
Gezinsversterking en differentiatie onderwijs
Wielzen zal zich in de komende periode sterk maken om op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein het gezin te versterken. “Wij weten dat als een gezin instabiel is, het zeer moeilijk is ontwikkeling op gang te brengen. Als voorbeeld noem ik het meldpunt van kinderbescherming waarvan de opening in 2016 de noodzaak hiervan voor een ieder helderheid bracht. Helaas blijkt nu dat zaken weer wegzakken en de hulpverlening niet adequaat plaatsvindt door gebrek aan kader.” Als tweede pijler zal zij zich in de komende periode richten op het onderwijs. “Er zal differentiatie moeten worden toegepast binnen het onderwijssysteem. Coronie zal daartoe in 2020 moeten beschikken over een groep leerkrachten met een bachelor graad in speciaal onderwijs, waardoor zij gedifferentieerd onderwijs kunnen bieden aan alle scholen in Coronie.”
Duurzame ontwikkeling agrarische sector
Als derde noemde Wielzen het ICT-gebeuren, omdat volgens haar het hart van het internet in het kokosdistrict zit. “Valt dat uit, dan heeft Suriname geen internet. Deze zal een speciale plaats krijgen bij de ontwikkeling van de creatieve industrie.” Als vierde pijler verwees Wielzen naar de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. “De industriële ontwikkeling van de bijenteelt heeft een hoge prioriteit, evenals het duurzaam ontwikkelen van de percelen die in het verleden door zeewater zijn overspoeld. Ook de duurzame ontwikkeling van de rijstteelt alsmede de ontwikkeling van het pluimvee vormen belangrijke speerpunten.” Zij zal ervoor waken dat bij het telen van rijst, de milieuwaarde in acht wordt genomen. Als laatste is ook het agro-toerisme belangrijk. “Het district van kokos, melk en honing heeft een grote toeristische waarde en kan daarmee tot een duurzame industrie uitgroeien”, aldus Wielzen. De twee zetels in Coronie worden momenteel gedeeld door de NDP en Palu. Bij de Palu is eerder ook Anton Paal opgeschoven, waarna in zijn plaats Cleon Gonsalves Jardin de Ponte tot het hoogste college van staat is toegetreden. Met de komst van Wielzen stijgt de teller van het aantal vrouwelijke parlementariërs naar 15. Deze NDP’er heeft 303 stemmen in 2015 gehaald.
FR

error: Kopiëren mag niet!