NJP buigt zich over ‘sukru’ gebruik onder jongeren

Tijdens de openbare vergadering van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) op zaterdag jongstleden, waaraan 21 jeugdvertegenwoordigers hebben geparticipeerd, is er breedvoerig gedebatteerd over het ‘sukru’ gebruik onder de jongeren. Deze drugssoort, die ook wel bekend staat als MDMA, is relatief nieuw in Suriname en is vooral onder de feestgangers populair. Het NJP heeft om die reden haar bezorgdheid geuit en naar mogelijkheden gekeken om jongeren te behoeden voor de vele gevaren van ‘sukru’.
Awareness op gang brengen
Channelle Amelo is van mening dat voorlichting de boventoon moet voeren. “Ik stel voor dat wij als NJP misschien een video kunnen maken en op onze page kunnen plaatsen of dat we samen als jeugdparlement naar de scholen toe gaan. Misschien kunnen we een middag naar de stad gaan waar veel jongeren zijn, bijvoorbeeld Times Mall, om voorlichting te geven”, luidt de reactie van Amelo. Vince Dalen legde de nadruk eveneens op het creëren van bewustwording. “Een ieder weet dat drugs gevaarlijk is voor je lichaam en gezondheid enz., maar wat ontbreekt is de bewustwording. Een video plaatsen is goed, maar we moeten ook werken aan de bewustwording”, stelt Dalen. Emanuel Sanvisi ziet het belang van voorlichting ook in. Hij vindt dat 2 tot 3 jeugdparlementariërs geselecteerd kunnen worden die zich specifiek met de voorlichting bezig zullen houden. “Zo kunnen zij via de televisie en radiostations jongeren uitgebreid uitleggen over de effecten van ‘sukru’ en waarom het niet gebruikt moet worden”, deelde Sanvisi mee.
Aanpak op ministrieel niveau
Zenani van Throo wil dat deze kwestie op ministrieel niveau, binnen Handel en Industrie en Volksgezondheid, alsook door de districtscommissarissen (dc’s) aangepakt wordt. “Het is namelijk zo dat het spul op één of andere manier de grenzen over is gekomen naar Suriname, onder andere ook bij het verstrekken van vergunningen voor het organiseren van feestjes”, beweert Van Throo. Daarom acht zij het nodig dat het beleid op dit vlak verscherpt wordt. Zij merkt op dat er nogal onduidelijkheid bestaat over de verschillen tussen ‘sukru’ en andere vormen van drugs. “Als we voorlichting geven moeten we het onderscheid wel kennen”.
Rol van KPS verscherpen
Samir Gobind gaf een toelichting op het onstaan van ‘sukru’. Hij deelde mee dat MDMA in 1898 was ontdekt door een Duitse geneesmiddelen fabrikant. “Deze fabrikant dacht dat MDMA een goede vermageringsmiddel zou zijn, maar dat is het niet. MDMA komt in 3 varianten voor; in pil, poeder of kristal vorm. De meest voorkomende MDMA is de XTC-pil”. Gobind accentueert dat artikel 3 lid 1 van de Wet Verdovende Middelen totaal verbiedt om drugs te bewerken, verwerken, bereiden, verkopen en te verstrekken. “MDMA komt voor op de lijst van verboden middelen”. Gobind ervaart het als heel bizar dat het Korps Politie Suriname (KPS) op de hoogte is hiervan echter, behalve voorlichting, weinig doet op dit vlak. “Tot nu toe merk ik niet dat er aanhoudingen zijn verricht en dat de politie op onderzoek uitgaat. Als de politie weet dat jongeren ‘sukru’ op feestjes gebruiken, dienen ze slagvaardig in te grijpen”. Dit is exact waarom Gobind geen geloof hecht aan het decriminaliseren van marihuana bij medische en religieuze doeleinden. Deze materie kwam tijdens de NJP vergadering op 18 november 2017 aan de orde, waarbij enkele leden vol lof waren over de economische boost door middel van het decriminaliseren van marihuana. “Er werd aangegeven dat dit wel mag als er een sterke controlemechanisme zou zijn. De autoriteiten kunnen niet eens optreden bij het geval van Sukru, laat staan bij de gevolgen van het decriminalseren van marihuana. Bij economische voordelen moet er geen sprake zijn van verslaving binnen de samenleving”. Gobind vraagt zich af waarom er nog steeds geen plan van aanpak is uitgestippeld om weerstand te bieden tegen ‘sukru’. Gezien het uitblijven van een aanpak, doet hij een beroep op de autoriteiten om de jongeren zo spoedig mogelijk te beschermen en niet onnodig over te gaan tot het decriminaliseren van marihuana.
Drugs wordt versneden met afvalstoffen
Hakiem Lalmahomed gaf een medische interpretatie op het ‘sukru’ fenomeen. “Nadat men ingezien had dat het niet werkte als een vermageringsmiddel, heeft men besloten om het in 1915 te gebuiken bij psychologische patiënten; patiënten die lijden aan het post traumatisch syndroom”. Volgens Lalmahomed creëert MDMA een gevoel van welbehagen. “Zo is het partydrugs geworden in de wereld en ook in Suriname. Wanneer je het inneemt, ga je met iedereen uit je dak willen gaan”. Hij benadrukt dat elke drugssoort die verkocht wordt, waaronder cocaïne, ‘sukru’ en XTC, versneden wordt voordat het in tabletvorm vervaardigd wordt. “Cocaïnepoeder wordt versneden met gemalen toiletpotten. Dus als je cocaïne gaat zuipen, krijg je gemalen toiletpotten tot in je hersenen. Precies zo wordt MDNA ook versneden met afvalstoffen van onbekende producten”. Voor farmacologen is het nog niet duidelijk waarmee MDMA versneden wordt. Daarom vindt ook hij dat de wet- en regelgeving hieraan de nodige aandacht moet schenken.
Scholen informeren
De voorzitter van het NJP, Kelvin Koniki, gaf te kennen dat het NJP voortdurend een samenwerking heeft met de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR), waardoor het geven van voorlichting geen obstakel moet vormen. Hij vindt het idee om naar Times Mall te gaan voor voorlichtingsactiviteiten niet ideaal. “Jongeren zijn dan bezig te ontspannen waardoor je boodschap niet goed zal overkomen”. Voorzitter Koniki is van oordeel dat het bezoeken van de scholen of buurten veel efficiënter zal zijn om interactief met de jongeren bezig te zijn. “We kunnen ook een deskundige inhuren om voorlichting te geven. Wij kunnen het probleem niet alleen oplossen; meerdere instanties moeten actief gaan werken. We moeten zeker gaan naar het punt van bewustwording”, aldus Koniki.

error: Kopiëren mag niet!