Bouterse: ‘Wij halen 2020 op onze sloffen’

1NDP haalt 2020 op zijn sloffenNDP-voorzitter D.D. Bouterse is vrijdag tijdens een structurenvergadering zijdelings ingegaan op de politieke situatie. Het jaar 2017 werd als een heel moeilijk jaar bestempeld, maar er wordt gewerkt aan verbetering. De gezagsdrager wees a la Trump met een beschuldigende vinger naar de pers, die volgens hem de regering voortdurend aanvalt. De band tussen de partijstructuren moet daarom versterkt worden. Het is een kwestie van samenbundelen en de strijd vanuit een gesloten verdediging aangaan. De NDP is de mening toegedaan dat de partijstructuren, de ruggengraat vormen van elke politieke partij. De NDP werkt vanaf de basis naar boven. De structuren van de partij moeten beter worden. Communicatie en netwerken zijn belangrijk om op elkaar afgestemd te zijn en te blijven. ‘De volksstructuren van de NDP zijn gelegd in het fundament van de revolutie.’ Bouterse is de mening toegedaan dat de NDP 2020 op zijn sloffen haalt.
NDP bestuursverkiezing
Aangekondigd werd dat er tot uiterlijk 1 juli 2018 interne verkiezingen binnen de NDP worden gehouden. Er wordt gewerkt volgens de interne regels van de partij en wordt er rekening gehouden met de regels van het land. De verkiezingscommissie wordt met voorzitter R. Jadnanansing, onder andere bemenst door S. Relyveld, R. Smith, A. Wolf, S. Elstam en P. Poetisie.
Kleine Somo
Tijdens de vergadering heeft Bouterse met enige fanfare overlopers uit meerdere politieke partijen naar de NDP bekendgemaakt. Aan Enrique Ralim, die van Bouterse de bijnaam van ‘kleine Somo’ kreeg, en Jurgen Kartodikromo, beiden afkomstig uit het district Commewijne, werden NDP-lidmaatschapskaarten overhandigd in Ocer. In de zaal werd door een lid van de NDP- ondersteuningsgroep gefluisterd dat Ralim en Kartodikromo door An Sadie zijn binnengehaald. Gesteld werd dat de overlopers de stap hebben ondernomen, ‘nadat zij overtuigd waren geraakt van de goede bedoelingen en werken van de NDP’.
Een pochende Bouterse
Voorzitter Bouterse pochte dat onlangs meer dan 100 personen andere politieke partijen de rug hebben toegekeerd en zich bij de paarse partij hebben aangesloten. In Coronie alleen zijn 29 leden van een bekende politieke partij (Palu?) als overloper genoteerd. De nieuwe NDP leden in Coronie zullen binnenkort tijdens een massameeting, die wordt gehouden in verband met de oplevering van de zeedijk te Coronie, aan de samenleving gepresenteerd worden.
NDP wijzigt statuut
De NDP is in een proces waarin wordt gewerkt aan de wijziging van het statuut van de partij. Details over de wijzigingen en of aanpassingen zijn niet bekend gemaakt. Voorzitter Bouterse duidde het aan als: ‘niets dramatisch’. Het NDP Centraal Politiek Orgaan begeleidt het wijzigingsproces. De wijzigingen zullen nadat ze volgens de statutaire regels de juiste weg binnen de partijstructuren hebben gevolgd, bekrachtigd worden. Als alles volgens plan verloopt, zal de afronding in februari plaatsvinden.
Wetenschappelijk bureau NDP wordt nieuw leven ingeblazen
Een geselecteerd NDP gezelschap is aan het werk gezet om het NDP wetenschappelijk bureau nieuw leven in te blazen. Vanaf de verkiezing van 25 mei 2015 heeft dit orgaan niets van zich laten horen.
HD

error: Kopiëren mag niet!