Patricia Etnel wil evaluatie NJP

Onlangs heeft de jeugdvertegenwoordiger Samir Gobind te kennen gegeven dat de jeugdparticipatie in 2018 geëffectueerd moet worden. Sinds zijn officiële benoeming in mei 2017 tot jeugdparlementariër, merkt hij op dat de jeugdparticipatie in theoretische zin wel aanwezig is, maar dat het praktisch nut daarvan niet tot uiting komt. Als jonge Surinaamse burger vindt hij het belangrijk dat de stem van de jeugd, bij jeugdaangelegenheden, erkend wordt door de autoriteiten.
Het NPS-assembleelid Patricia Etnel vindt inderdaad dat er weinig wordt gedaan met de inbreng van jongeren. “Het Nationaal Jeugdparlement (NJP), welke een werkarm is van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), zou veel meer moeten doen dan alleen maar het vertegenwoordigen van jongeren middels verkiezingen. Er moet meer waarde toegevoegd worden aan de adviezen die jongeren geven tijdens de NJP-vergaderingen, zodat het opgenomen kan worden in beleidszaken. Dit is heel erg belangrijk”, licht Etnel in gesprek met Dagblad Suriname toe. Voor haar is de oprichting van het compleet nieuw jongerenplatform door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, onnodig geweest.
Dit jongerenplatform, dat op 20 december 2017 gelauncht is, heeft van de minister alle uitvoeringsbevoegdheden over het landelijk jeugdbeleid meegekregen. “Het ministerie zou in feite samen met het NJP een veel intensievere samenwerking eropna moeten houden; ongeveer 65% zou uit het NJP moeten komen en 35% uit het ministerie.” Echter merkt Etnel op dat het NJI zijn bestaansrecht in zekere mate niet heeft kunnen bewijzen. Zij vraagt zich af waarom er om de 3 jaren wel traditioneel een verkiezing wordt gehouden voor de jeugd, terwijl uiteindelijk een nieuw platform in het leven is geroepen. “Er moet duidelijkheid zijn over hoe jongeren samenwerken met beleidsmakers.” De volksvertegenwoordiger is van oordeel dat het NJP geëvalueerd moet worden door het ministerie, zodat dit jeugdinstituut een betere positie kan verwerven binnen de samenleving. “De rol van het NJP moet blijven, alleen moet er gewerkt worden aan de scholing en taalvorming; de jongeren behoren ook tot het groter plaatje”, aldus Etnel.
KSR

error: Kopiëren mag niet!