28 juristen melden zich aan voor tweede beroepsopleiding advocatuur

Procureur generaal Roy Baidjnath Panday in gesprek met Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (foto: Anil Ramkumar)
Procureur generaal Roy Baidjnath Panday in gesprek met Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (foto: Anil Ramkumar)
Voor de start van de tweede beroepsopleiding voor de advocatuur hebben 28 juristen zich aangemeld. De Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) heeft vrijdag hierover een symposium gehouden. “Het is een dure opleiding. Met de hoge eurowisselkoers moet elke advocaatstagiaire in de komende 2 jaren ongeveer SRD 40.000 ophoesten om de verschillende modules te kunnen betalen”, zegt deken Harish Monorath aan Dagblad Suriname. De advocaat voert aan dat de eerste beroepsopleiding na evaluatie een succes is geweest, waar van de 56 aanmelders, ondertussen 4 al door het Hof van Justitie toegelaten zijn als beroepsadvocaat. Daarnaast zijn 33 gerechtigd om dit jaar nog toegelaten te worden. Het is de bedoeling dat deze 33 advocaatstagiaires hun stukken nu verzamelen en indienen, waarna de procedure kan worden ingezet om ze dit jaar nog te beëdigen tot advocaat. Monorath benadrukt dat de orde in de toekomst ernaar streeft om de opleiding geaccrediteerd te krijgen, zodat Surinaamse advocaten ook internationaal kunnen doorbreken. “Op dit moment dingen Surinaamse advocaten niet mee op de regionale en internationale markt”, stelt hij.
Professionele advocaten afleveren
Monorath voert aan dat de essentie van het symposium geplaatst is in het daglicht van het Advocaten Tuchtcollege, dat in 2017 geïntroduceerd is. Het tuchtcollege is een bijzonder orgaan dat het gedrag van advocaten moet toetsen aan de normen en waarden van de beroepsgroep. Voldoet zo een advocaat niet aan de normen, dan loopt die de kans om een klacht tegen zich ingediend te krijgen bij de deken van de Sova, die nagaat of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien er geen oplossing komt, moeten zaken worden voorgelegd aan het tuchtcollege, dat kan besluiten de advocaat te berispen of de naam van de advocaat door te halen op het tabloid. “Advocaatstagiaires moeten de normen en waarden die horen bij de advocatuur, zich eigen maken. Want als een advocaatstagiaire zich nu niet houdt aan de regels, gaat hij dat ook niet doen als advocaat. Ze moeten integer zijn en zich betamelijk gedragen. Hierdoor kunnen wij professionele advocaten afleveren”, aldus de deken.
Verschillende klachten gedeponeerd op bureau tuchtcollege
De deken stelt dat er verschillende soorten oneigenlijke klachten gedeponeerd zijn op het bureau van het Advocatentuchtcollege. Deze variëren van ontevredenheid over de wijze waarop een advocaat iemand heeft bejegend tot de betaling van een geldbedrag, waarvan beweerd wordt dat niet vooraf te zijn afgesproken. “Ook onbetamelijk gedrag, waar een advocaat vergeten is op de zitting te verschijnen, waardoor de cliënt bij verstek is veroordeeld. Dit, terwijl de advocaat wel in dienst was genomen en een honorarium had ontvangen om op de zitting te verschijnen”, aldus Monorath. De zittingen van het tuchtcollege worden elke tweede en vierde vrijdag van de maand gehouden in het gebouw van de Griffie der Kantongerechten aan de Grote Combeweg.
FR

error: Kopiëren mag niet!