SZF en VMS na eerste vergadering nog niet eruit

Woensdagavond heeft de eerste ontmoeting tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en het Staatsziekenfonds (SZF) plaatsgevonden, waarbij partijen hebben geprobeerd het geschil, dat ontstaan is vanwege achterstallige betalingen van het SZF, te beëindigen. Echter zijn partijen nog lang niet eruit. “Er zijn heel wat punten te bespreken”, zegt de VMS-voorzitter Pieter Voigt. Er zou wederom vergaderd worden. De tweede vergadering zou donderdagavond om 20:00 uur plaatsvinden. Voigt zegt niet te weten hoeveel vergaderingen er nodig zullen zijn om de zaken goed uit te werken en met een oplossing te komen. “Bij de tweede vergadering moet wel duidelijk worden als partijen inderdaad tot elkaar kunnen komen en als het zinvol is een derde keer te praten. Ik heb resultaten nodig, omdat ik zal moeten terugkoppelen met de leden omtrent hetgeen wij aanvankelijk met het SZF bereiken en als de leden zich daarin terug kunnen vinden”, zegt de VMS-voorzitter.
Beide partijen hebben de intentie uitgesproken dat het voor een ieder het beste zou zijn als de actie afgekondigd zou worden, maar er moet nog heel veel gesproken worden. “Belangrijk is dat de wil er is om te praten”, zegt Voigt. De VMS stelt dat alle eisen zoals die verwoord waren in de brief, nog steeds de hoofdeisen zijn van de vereniging. De eisen die gesteld werden, houden vooralsnog in dat de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode sinds de overname door het SZF van de patiëntengroepen vallende onder Bazo en BZV, de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode vanaf januari 2015 voor de categorie SZF-patiënten, de klinische tegoeden via de ziekenhuizen aan de medisch specialisten en de poliklinische tegoeden voortvloeiend uit de back pay van 2011 tot en met 2014, zoals overeengekomen tussen het SZF en de VMS in 2015, dienen te worden voldaan.
Hoewel men zich niet heeft gehouden aan eerder gemaakte afspraken is er ook niets veranderd ten aanzien van de opstelling. Er is ook gesproken over eerder gedane uitspraken, zowel van SZF zijde als van het ministerie van Volksgezondheid, zegt Voigt. “Echter moet je sommige dingen achter je laten als je een oplossing wil. Wat vervolgens vast staat, is dat zolang er geen concrete oplossingen zijn aangedragen, de geplande acties op 1 februari voortgang zullen vinden”, aldus Voigt.
NK

error: Kopiëren mag niet!