Soenderpersad Hanoeman: “Beip is mislukking voor Surinaams basisonderwijs”

Soenderpersad Hanoeman
Soenderpersad Hanoeman
Natasha Bennanon, directeur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), heeft onlangs meegedeeld dat er in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IADB) 4 megaprojecten uitgevoerd zullen worden ten behoeve van het basisonderwijs. Het verouderd curriculum wordt daarbij onder de loep genomen, welke in het Basic Education Improvement Programme (Beip) is vervat. Het geheel zal onder andere met trainingen voor schoolleiders en leraren en praktijkhallen aangevuld worden. Ook het beroepsonderwijs zal een investering ondergaan. Voor de onderwijswetenschapper Soenderpersad Hanoeman is dit een eeuwenoud verhaal dat geen soelaas zal bieden voor verbetering van het Surinaams onderwijs. “Ik zie hierin geen enkele creatieve gedachte om te geloven dat deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. De directeur heeft dit overgenomen van voorgaande regeringen. Beip is een mislukking, het heeft de capaciteit niet om het Surinaams onderwijs op een hoger niveau te brengen”, accentueert Hanoeman in gesprek met Dagblad Suriname.
Beip was initieel 11-jarig curriculum
Het nieuw basisonderwijscurriculum Beip is thans onderverdeeld in 2 fasen, waarvan het eerste deel (leerjaar 1 tot en met 6) reeds is afgerond, volgens Bennanon, terwijl het tweede deel (leerjaar 7 en 8) nog ontwikkeld moet worden. Als onderwijswetenschapper heeft Hanoeman zijn visie over Beip reeds in het begin gegeven aan het ministerie. Initieel betrof het een curriculum voor een 11-jarig basisonderwijs, dat middels zijn expertise teruggebracht is naar 8 leerjaren. “Ik hoor over Beip al 30 jaren, maar het onderwijs is inmiddels geen haar veranderd. Integendeel zijn we getuimeld in een heel diep dal.” Dit is onder andere te merken aan de leermethodeproblematiek op de basisscholen. “Er is een vloek op ons basisonderwijs; als men bezig is om het curriculum te veranderen, gaat het precies tot het derde of vierde leerjaar en niet verder dan dat”, merkt Hanoeman op. Om de curriculumontwikkeling ietwat te vorderen, beveelt hij aan om het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar inspiratie te halen uit landen als Japan, Frankrijk en Verenigde Staten van Amerika (VS). “Hun curriculum is praktisch heel goed in elkaar gezet.”
Gebrek aan ontwikkelingsvisie
Naar zeggen van Hanoeman is het gebrek aan ontwikkelingsvisie de bron van alle ellende. Hij noemt belangrijke aspecten waarop het ministerie zich nadrukkelijk moet focussen: versterking van het ministerie, goede managementvaardigheden, fysieke omstandigheden en verbetering van curricula. “Het ministerie is een personificatie van mismanagement; men probeert een visie eropna te houden die bijna niet te realiseren is.” Zolang de autoriteiten niet oprecht streven naar duurzame ontwikkeling zal de chaos, die zich in het onderwijs voordoet, nog jaren in tact blijven. “Je moet weten wat je land nodig heeft om richting verbetering op te gaan.” Bij curriculumontwikkeling bijvoorbeeld zijn er weinig mensen die dat kunnen opstellen. “De literatuur wordt in het buitenland besteld; het is bewezen dat het adopteren van buitenlandse curricula een grandioze mislukking is geweest.”
Taalbarrières wegwerken
De taal vormt het fundament van het onderwijs. Om een vak te begrijpen, al dan niet technisch van aard, dient men kennis te hebben van de Nederlandse taal, stelt Hanoeman. “Als wij ons onderwijs op poten willen zetten, moeten wij de taal eerst goed doceren vanaf de kleuterperiode tot aan de universiteit. Als de taal niet goed wordt beheerst door de leraren en leerlingen, zal het impact hebben op de overige vakken.” Het vak Rekenen bijvoorbeeld staat bekend als het grootste struikelvak op de basisscholen. Als de leerlingen niet begrijpen wat er in de opgave staat, zullen ze onmogelijk berekeningen kunnen maken. “Je moet begrijpen wat je leest. Als het basisonderwijs niet goed is, zal het vervolgonderwijs ook moeizaam verlopen.” Daarom is het essentieel om het curriculum (leer- en hulpmiddelen) alsook de leraren up to date te houden over onderwijsaangelegenheden.
KSR

error: Kopiëren mag niet!