Fietsverkeer in Suriname miniem

1 Het fietsverkeer in Suriname miniemFietsen in Suriname is dankzij die tropische warmte een niet zo vaak gebezigde activiteit meer. In het verkeer worden er meer automobilisten geconstateerd. Volgens de voorzitter van het Korps Suriname Verkeervrijwilliger (KSV), Helmut Gezius, wordt er sowieso nog gefietst, alleen is dat gering. Dat heeft volgens hem meer te maken met de overgang, die volgens hem heel snel heeft plaatsgevonden. Men maakt eerder de keus van voetganger gelijk over te gaan tot het aanschaffen van een wagen of een bromfiets. Er zijn 2 groepen die nog het meest gebruikmaken van de fiets en die zijn jongeren en stagiaires. Meestal zijn dat jongeren die naar en van school fietsen. Deze groep is dan ook de groep die eventueel het meest gevaar in het verkeer loopt, omdat zij nog niet helemaal gewend zijn aan de verkeersdrukte. Jongeren durven ook meer en menigeen heeft kunnen zien hoe zij tussen wagens in fietsen. Ook is het gevaarlijk wanneer deze groep bij het oversteken op hun fiets zittend de oversteek doen. Het is altijd aan te bevelen eerder van je fiets af te stappen en met de fiets in de hand de weg over te steken.
Het geringe aantal fietsers zorgt ook ervoor dat het aantal verkeerslachteroffers onder deze groep ver onder zit ten opzichte van de groep bromfietsers en automobilisten. Over de periode 1 januari – 31 oktober 2015 waren er onder de fietsers maar liefs 133 verkeersslachtoffers. Verder zijn al verkeersdoden 2 personen geregistreerd. Verkeersslachtoffers over de periode 1 januari – 31 oktober in 2016 waren 129 en als verkeersdoden zijn 3 fietsers geregistreerd. Het aantal fietsers onder de verkeerslachtoffers is 142. Dat is 4% van het totaal aantal verkeerslachtsoffers (3601). Dit, terwijl bromfietsers en motorfietsers bijna 46% uitmaken van het totaal aantal verkeerslachtoffers in 2017. Vijf keer zijn fietsers aangereden door bromfietsers, 45 keer zijn de fietsers gevallen van de fiets (reden niet bekend), 69 keer zijn ze aangereden door auto’s, 2 keer tegen stilstaande objecten opgereden en 11 keer bij andersoortige verkeersongevallen. Over 2017 zijn als verkeersdoden aangetekend 3 personen (Bron: Afd. Medische Registratie AZ).
Het fietsen is een activiteit die ook meer promotie vereist. Die hele industrie omheen is tevens verminderd. “Je ziet niet zoveel bedrijven die fietsen verkopen. Wegen worden ook bijna niet meer ingericht om het langzaam verkeer te accommoderen. Willen wij het fietsen weer oppakken, dan zal er rekening gehouden moeten worden met deze factoren”, aldus Gezius.
NK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: