Dienstverlening specialisten krijgt vanaf 1 februari twist

1Dienstverlening specialisten krijgt vanaf 1 februari twistDe Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft gisteren, maandag 15 januari, een persconferentie belegd over de huidige situatie binnen de gezondheidssector en het geschil met het Staatsziekenfonds (SZF). Volgens de VMS heeft het SZF ruim 340.000 ingeschrevenen en een grote verantwoordelijkheid op zich genomen, omdat deze voor maar liefst 80% van het inkomen van dienstverleners in Suriname voor haar rekening neemt. Het lijkt steeds moeilijker te worden voor het SZF om op tijd aan haar verplichtingen te voldoen. Ziekenhuizen, de RGD, de Medische Zending, apotheken zijn allemaal instanties die beurtelings aan de bel hebben moeten trekken betreffende de niet regelmatige uitbetalingen van salarissen, zegt de VMS voorzitter Pieter Voigt. Bij de VMS bestaat ook de indruk dat er een onder-financiering van de zorg is. De zorg heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt, want inmiddels kent Suriname 171 specialisten. Hierdoor is er een grote toename aan zorg en wordt er ook gezorgd voor verbetering van de kwaliteit van zorg. “Dit heeft uiteraard een prijskaartje gehad. Kennelijk was dat tot een aantal jaren terug geen probleem. Vanaf 2015 gaven we in Suriname USD 181 per ingezetene uit. Hij stelt de vraag hoe Suriname zich verhoudt tegenover deze landen als er USD 181 wordt uitgegeven aan de zorg.
VMS nog niet in actie
Er is verduidelijkt dat de VMS nog niet tot actie is overgegaan. Een van de eisen van de VMS is dat er wordt nagedacht over de vele voorstellen die de vereniging in de afgelopen jaren heeft gedaan die kunnen bijdragen tot meer transparantie en een betere financiering en daling van de kosten van de zorg. De actie die, indien er geen oplossing komt, gevoerd zal worden is dat de specialisten zullen blijven werken en hun cliënten van hulp zullen blijven voorzien. “Echter, alleen als je als SZF verzekerde in een situatie bent waarvan de dokter inschat dat het noodzakelijk is dat je op dat moment behandeld wordt, zal je daadwerkelijk ook behandeld worden”. Dit betekent ook wel dat als het niet van dien aard is dat hulp gelijk vereist is, dan aan de cliënt gevraagd zal worden om te wachten. Wenst de patiënt dan toch nog gelijk behandeld te worden dan zal hij/ zij daarvoor wel volledig moeten opdraaien. “We gaan dus het geld reserveren voor iemand die ernstig ziek is en de behandeling gelijk nodig heeft. Wij zullen als medicus bepalen wanneer wij de patiënt tussen nul tot maximaal tarief behandelen”.
Kwaliteit van de zorg
De kwaliteit hangt af van waarmee je deze vergelijkt. Met West Europa en Amerika stellen we niet zo heel veel voor, maar die landen geven ook 20 maal meer uit aan de zorg dan wij, zegt Voigt. “Als land moeten wij ons realiseren dat de kwaliteit en het resultaat van de zorg bepaald wordt door wat een land in staat is uit te geven aan de zorg”. De voorzitter stond vervolgens stil bij de presentatie van de minister van Volksgezondheid in de DNA waar hij de indruk heeft gewekt dat 40 tot 50% van de zorgkosten naar artsen gaat. “Daar zijn wij van geschrokken. Tijdens een gesprek met de minister een dag na de presentatie heeft de minister toen samen met de directeur van het SZF verduidelijkt dat het inderdaad 50% van de betaalde kosten naar artsen is gegaan. Maar de totale zorgkosten was 2 keer hoger. Als we kijken naar datgene wat er daadwerkelijk is betaald aan zorgkosten is dat eerder 20% wat zich prima verhoudt met de rest van onze regio”.
SZF directeur heeft recht misstanden aan te pakken
In een reactie van de SZF directeur stond aangegeven dat de SZF enkele misstanden in declaraties ontdekt heeft en er sprake zou zijn van overdeclarering. Voigt geeft aan dat als de directeur van het SZF denkt dat er onregelmatigheden zijn, het zijn recht en plicht is om dit uit te zoeken. Ten aanzien van salarissen van de artsen is gesteld dat niemand even veel verdient, ook niet de specialisten.
Langetermijn oplossingen genoemd
Om het probleem binnen de sector aan te pakken zijn er een aantal langetermijn oplossingen genoemd zoals dat de dure zorg betaald zou moeten worden uit de belastingen. Maar met betrekking tot de acute problemen in de zorg zijn er geen directe oplossingsmodellen gegeven. Wat naar de mening van de VMS voor meer problemen heeft gezorgd, is het feit dat de subsidies naar de ziekenhuizen zijn stopgezet. Vervolgens was beloofd dat de tarieven omhoog gebracht zouden worden, echter is dit niet gebeurd. Was het niet zo dat er een enorme devaluatie was ontstaan en inflatie was opgetreden dan had die zorg een betere kans van slagen gehad. Door niet de kwaliteit, maar de kwantiteit omlaag te brengen denkt de VMS dat juist de continuïteit van de zorg gewaarborgd zal blijven.
VMS geen gijzelnemers
De minister zou de VMS als gijzelnemers betiteld hebben. Dit is niet in goede aarde gevallen bij de vereniging die absoluut stelt niet datgene te zijn wat de minister heeft aangehaald. “Indien jij dienstverleners dwingt tarieven te handhaven die niet toereikend zijn is dat juist wat dichterbij de kwalificatie van gijzelnemer komt. De VMS is van mening dat er een groter probleem heerst en wenst een bijdrage te leveren om dit op te lossen. Onze wens is geen geld en wij hebben nooit om koopkrachtversterking gevraagd. Wat wij slechts vragen is dat men de gemaakte afspraken nakomt”, aldus Voigt. Het SZF heeft een brief gestuurd voor een gesprek dat door de VMS is gecanceld omdat dit vanwege het werk niet haalbaar zou zijn. Er is vanuit de VMS per Whatsapp getracht te reschedulen , maar ten tijde van de persconferentie was er nog niet gereageerd op de app.
NK

error: Kopiëren mag niet!