Santokhi stelt concrete stappen voor ter versterking samenwerking India en diasporalanden

1Santokhi stelt concrete stappen voor ter versterking samenwerking India en diasporalandenOp de speciale bijeenkomst van parlementariërs uit de Indiase diaspora in New Delhi (India) heeft voorzitter Chan Santokhi van de VHP met concrete voorstellen gepleit voor een verdieping van de relatie tussen India en diasporalanden, zoals Suriname. Hij was met een VHP-delegatie aanwezig op een congres tijdens de Pravasi Bharat Divas (PBD), die dit keer werd gehouden in New Delhi. De PBD wordt jaarlijks gehouden als eerbetoon aan de bijdrage die de Indiase diaspora heeft geleverd aan de ontwikkeling van India.
“In de globale wereld waarin we nu leven, zijn relaties nu gebaseerd op wederzijds belang. Suriname en andere diasporalanden kijken naar de bijdrage die India kan leveren bij de opbouw van hun land”, aldus Santokhi. Hij noemde als voorbeelden, de rol die India kan spelen om Suriname te helpen bij zaken zoals voedselveiligheid, ontwikkelen van toerisme en behoud van het Amazone regenwoud. De voortrekkersrol die Suriname had bijvoorbeeld met de rijstbouw en onderzoek naar rijstrassen, kan weer een impuls krijgen met hulp van nieuwe moderne landbouwtechnieken waar India nu over beschikt, zo zei de VHP-voorman.
“Geopolitiek kan India als één van de BRIC-landen een strategische rol spelen in Latijns Amerika en de Caribische regio”, aldus Santokhi.
De VHP-voorzitter stelde verder een aantal concrete stappen voor, zoals:
• het creëren van een IT-University voor de Caribische regio;
• het instellen van een regionale commissie om alle aspecten en kansen voor de diasporalanden te onderzoeken;
• het instellen door de Indiase regering van een Diaspora Fonds voor de regio;
• het openstellen van de bestaande technische assistentie en kredietlijnen voor ondernemerschap vanuit de diaspora.
Santokhi belichtte in zijn speech de bijzondere ontwikkeling die de Indiase diaspora in Suriname heeft doorgemaakt. “Van eenvoudige landbouwers naar wereldburgers, die met behoud van hun cultuur een nieuw thuis hebben helpen meebouwen. Hun bijdrage aan Suriname en Nederland is immens”, aldus Santokhi. Hij hield zijn gehoor voor dat 2018 een bijzonder jaar is voor Suriname. Het is 145 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische migranten van Uttar Pradesh en Bihar, via Calcutta naar Suriname kwamen. Het is ook 155 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Twee momenten die mede vorm hebben gegeven aan de Surinaamse natie. Santokhi memoreerde ook de bijdrage die de Brits-Indische migranten hebben geleverd aan India en wees onder meer op het feit dat zij in de periode tussen 1873 – en 1920 ruim 1,7 miljoen gulden hebben teruggezonden naar familie.
De VHP-voorzitter stond ook stil bij de wijze waarop de politiek in Suriname heeft weten om te gaan met de spanningen en fricties van een multiculturele samenleving. “We hebben die overwonnen door ons te houden aan de wet en de spelregels van een democratische samenleving. Een leidend principe daarbij was de verbroederingspolitiek van wijlen Jagernath Lachmon”, aldus Santokhi. Hij noemde daarbij ook het transformatieproces dat hij heeft geïnitieerd om de VHP tot een brede nationale partij te maken.
De conferentie werd geopende door de Indiase minister-president Narinder Modi, die zijn respect uitte voor de grote bijdrage die de Indiase diaspora op bijna elk continent levert aan het land waarin ze nu wonen. “Waar ze nu ook zijn, ik ben ervan overtuigd dat uw voorouders trots zijn om u allen hier te zien”, zo zei Modi tegen zijn gehoor. De Indiase premier ging uitgebreid in op de ontwikkelingen in zijn eigen land. Het leidend principe, aldus Modi, om India te transformeren door middel van hervormingen. (“reforms to transform is our guiding principle”).
In totaal waren op het congres125 parlementariërs en 17 burgemeesters aanwezig uit 23 landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Canada, Mauritius, en het Caribisch gebied. Suriname was vertegenwoordigd door de 9 man sterke delegatie. De grootste delegatie was die van Guyana, met 20 leden en 3 burgemeesters.

error: Kopiëren mag niet!