Newmont in transitiefase om Surinaams bedrijf te worden

1Newmont in transitiefase om Surinaams bedrijf te wordenHet Amerikaans goudmijnbedrijf Newmont Suriname bevindt zich in de transitiefase om een Surinaams bedrijf te worden. Dit werd op dinsdagavond meegedeeld door de senior director External Relations van Newmont Suriname, Albert Ramdin, tijdens de interactieve bijeenkomst welke door Kenniskring was georganiseerd. “Het is de bedoeling dat Newmont Suriname een Surinaams bedrijf wordt in alle aspecten van de bedrijfsvoering”, liet Ramdin weten. Eén van de zaken die in de delfstofovereenkomst van 2013 is opgenomen, is namelijk de afbouw van buitenlandse experts. “Nu hebben we met de arbeidsmarkt te maken, waarbij in sommige categorieën bepaalde skills niet aanwezig zijn. Dus een deel van het personeel zal altijd uit het buitenland moeten komen, maar dat willen we zo min mogelijk houden.” Er wordt gestreefd om de technische en managementfuncties door Surinaams kader te bemensen. “Er worden heel wat trainingen verzorgd. In feite zijn wij voor op het schema dat in de delfstofovereenkomst is opgenomen ten aanzien van de transitie in experts naar Surinaams kader.”
De topfunctionaris gaf voorts een overzicht van het aantal personeelsleden binnen Newmont. “Het bedrijf biedt op dit moment werkgelegenheid aan 1230 werknemers.” Hiervan bestaat 15% uit Paramacaners die woonachtig zijn rondom Merian; het betreft 153 mannen en 83 vrouwen. “De vrouwen doen het technisch heel goed. Afhankelijk van de projecten fluctueert dit aantal. Vaak komen er heel wat contractanten bij kijken.” Voor Ramdin vormen de contractanten een belangrijke stakeholder, die thans uit 900 personen bestaan in verschillende categorieën. “In 2017 is USD 33 miljoen daarmee gemoeid geweest.” Het aantal stafleden is overigens gesteld op 290 personen, die allen van Surinaamse origine zijn. Daarnaast zijn er circa 800 uurloners en 146 gespecialiseerde buitenlandse krachten. “Na de constructiefase zullen de buitenlandse krachten teruglopen naar 20 tot 30.” De samenwerking met de diverse stakeholders beschouwt Ramdin als één die onberispelijk is verlopen. “De relatie met alle stakeholders (overheid, academische instituten, gespecialiseerde milieuorganisaties, lokale gemeenschap) is geweldig”, aldus Ramdin.
KSR

error: Kopiëren mag niet!