Vandaag aanvang middelbare scholen

Studenten van het voortgezet onderwijs voor senioren (vos) maken vandaag een aanvang met de voortzetting van het schooljaar 2017/2018, na de rustperiode in verband met de kerstdagen en jaarwisseling. De repetities en schoolonderzoeken (so’s) die in de afgelopen maand geen voortgang hadden gevonden, vanwege de acties van de onderwijsbonden en het vos-directeurenberaad, zal eveneens in de huidige week van start gaan. Opmerkelijk hierbij is dat het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) na de algemene ledenvergadering (alv) op maandag in het BvL-centrum geen persconferentie heeft belegd om de samenleving te informeren over de ontwikkelingen betreffende de nieuwe resoluties, te weten de vakbondsregelingen en fictieve en overuren faciliteiten. Achteraf liet vakbondsleider Wilgo Valies wel weten dat hij de nieuwe resoluties werkbaar vindt en dat de start van de middelbare scholen geen stagnatie zal ondervinden. Deze stijl van informeren is nogal ongebruikelijk; het ziet ernaar uit dat de voornoemde onderwijsbonden vanuit hun zijde niet teveel details prijs willen geven. Vicepresident Ashwin Adhin heeft echter tezamen met de minister ad interim van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Patrick Pengel, en de leden van de presidentiële commissie (Eddy Jozefzoon en Eric Banel) een uiteenzetting gegeven over de voorgenomen resoluties op 5 januari 2018.
KSR

error: Kopiëren mag niet!