Regering kijkt naar effecten schoolvakanties

Raadsadviseur Eddy Jozefzoon (l)
Raadsadviseur Eddy Jozefzoon (l)
“Vele mensen zeggen dat de kwaliteit van ons onderwijs daalt. Daar kunnen er verschillende redenen voor zijn. Korte lestijden, te lange vakanties enz. Wij proberen dat door middel van onderzoek vast te stellen”, dit deelde raadsadviseur Eddy Jozefzoon gisteren mee op de persconferentie, die was uitgeschreven door de vicepresident. De overheid wil achterhalen hoe het in de regio en in de wereld is gesteld met de schoolvakanties. Zijn de vakanties voor de leerlingen of voor de leerkrachten? Er zal gekeken worden naar de leertaak en het denkbeeld van leerkrachten en leerlingen in de regio en de wereld. “Wij hebben het vermoeden dat wij aan de lage kant zitten”, zegt Jozefzoon. Hij noemde het voorbeeld van een land waar leerkrachten 40 uren per week werken. Het betekent niet dat zij 40 uren les geven. In Suriname bestaat de werkweek van de leerkracht op dit moment nog uit 28 lesuren. De vraag is concreet: heeft dit consequenties op de inhoud/kwaliteit van ons onderwijs?
Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur had in augustus 2015 middels een pre congres al een aanvang gemaakt met het praten over de extensie van scholtijden van het basisonderwijs, lbo, voj en vos. Toenmalig minister Ashwin Adhin gaf aan dat het gaat om het verruimen van de schooluren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Volgens toenmalig onderdirecteur van het ministerie, Roy Narain, zou er voor het basisonderwijs op 8-jaar-basis richting 7.520 uren effectief studeren moeten worden gegaan. “Alleen dan kun je werken naar internationalisering van ons onderwijs”, zei Narain.
De bedoeling van het congres was ook om mensen te identificeren die een steentje kunnen bijdragen. Minowc wilde hiermee geraken tot een convergentie van ideeën. De minister had in 2015 al duidelijk aangegeven dat er geen implementatie zal zijn, zonder een draagvlak van 100%. Volgens Wilgo Valies, voorzitter Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, was dit inderdaad een goede zaak. Hij merkte op het pre-congres wel op dat wanneer het ministerie met zulke voorstellen komt, het ministerie wel zijn huiswerk goed moet hebben gedaan. Dit, zodat mensen gemakkelijker kunnen worden meegekregen. Het huiswerk blijkt nu pas te worden opgepakt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!