Hoorzittingen Wanica Zuid-Oost starten maandag

De dc van Wanica Zuid-Oost, Audrey Hankers
De dc van Wanica Zuid-Oost, Audrey Hankers
Het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost zal dit jaar vroeg met de hoorzittingen aanvangen. De ressortraad van Houttuin presenteert op maandag 08 januari 2018 zijn conceptressortplan 2019 aan de burgers. Dit vindt plaats in de zaal van het SV Houttuin Sportcomplex aan de Cassialaan vanaf 19.30 uur. De burgers van het ressort kunnen deze hoorzitting bijwonen en ook hieraan participeren. Het bestuursressort Wanica Zuid-Oost, onder leiding van de energieke dc Audrey Hankers, was reeds in de eerste week van november 2017 gestart met de voorbereidingen van de hoorzittingen van haar gebiedsdeel, samen met de voorzitters van de ressortraden. Na Houttuin volgt Lelydorp (13 januari), De Nieuwe Grond (15 januari) en Domburg (22 januari).
Volgens de Wet Regionale Organen (Wet RO) dienen alle ressortraden van Suriname uiterlijk eind februari een hoorzitting te houden. Op deze hoorzitting wordt het conceptressortplan, welke door de ressortraad wordt opgesteld, gepresenteerd aan de burgers van zo’n gebied. De burgers kunnen ook met ideeën, suggesties en plannen komen op deze hoorzitting, welke dan meegenomen kan worden bij het definitief ressortplan, welke aan de districtsraad (dr) wordt aangeboden. De dr op zijn beurt haalt delen uit het ressortplan om deze vervolgens toe te voegen aan het districtsplan. Het districtsplan wordt vervolgens aangeboden aan de minister van Regionale Ontwikkeling, die het plan meeneemt in zijn begroting voor het dienstjaar 2019.

error: Kopiëren mag niet!