Mahinder Jogi: “Bejaarde president gaat voorbij aan grenzen van populisme”

President Desiré Bouterse heeft in verband met het intreden van het jaar 2018 een uiteenzetting gegeven van plannen die dit jaar uitgevoerd zullen worden. Eén daarvan is een samenwerking met de Europese Unie (EU) en Food and Agriculture Organization (FAO), waardoor minimaal 1000 agrariërs gestimuleerd zullen worden om te exporteren naar de Europese landen. Daarbij is er volgens de president reeds een schenkingsbedrag van USD 15 miljoen vrijgemaakt. Ook het uitbaggeren van de Nickerie- en Surinamerivier voor betere havenfaciliteiten ligt in de planning. Hiermee voorspelt de president ietwat lage vrachtkosten, daling van de consumententarieven en een toename van de rijst- en bananenexport vanuit het district Nickerie. Voor de volksvertegenwoordiger, Mahinder Jogi (VHP), is dit niets anders dan een volstrekte misleiding. “Dit verhaal klopt niet. Dit is de zoveelste misleiding en oppervlakkigheid van de huidige regering. Het schijnt dat de bejaarde president voorbijgaat aan de grenzen van het populisme”, accentueert Jogi tegenover Dagblad Suriname.
Aan deze stelling koppelt de parlementariër de volgende feiten. “Suriname zit de dag van vandaag op de rand van faillissement. Al vanaf 1980 hoor ik de president vertellen om de educatieve, politiek-bestuurlijke en sociale orde te vernieuwen. Toen hij aantrad in 2010 was de staatskas behoorlijk goed. Wat heeft Bouterse van al zijn goede voornemens in al die jaren gerealiseerd?” Jogi beklemtoont dat elk project vooraf dient te gaan aan randvoorwaarden. Hij mist daarbij de concrete aanbesteding van de USD 15 miljoen. “Laat de president aangeven hoe het totaal plaatje eruitziet. Welke niet-traditionele exportgewassen zullen verbouwd worden? Wat zal de omvang zijn? Welke mensen komen in aanmerking?” Het assembleelid vraagt zich tevens af waarom deze USD 15 miljoen niet is opgenomen in de begroting, aangezien het schenkingsbedrag reeds is vastgesteld. “Waarom doet de president zijn verhaal bovendien niet in het parlement?”
Jogi werpt een blik terug toen dezelfde president de samenleving had voorgehouden dat Suriname tot een voedselschuur omgetoverd zou worden. “We hebben niet eens een ‘steen’ gezien om te komen tot de agrarische schuur, laat staan het fundament.” Dit zijn allemaal zaken waardoor de volksvertegenwoordiger totaal niet overtuigd is van de nieuwe plannen van de president. Om het woord bij de daad te kunnen voegen, dient een persoon allereerst over de juiste attitude en doorzettingsvermogen te beschikken. “Het ligt niet in de aard van de president om iets goeds tot stand te brengen”, concludeert Jogi tot slot.
KSR

error: Kopiëren mag niet!