Dew Sharman: “Inkrimping basiszorgpakket zal niet gunstig werken”

Dew Sharman
Dew Sharman
De medicus tevens VHP-assembleelid Dew Sharman plaatst vraagtekens achter de nieuwjaarstoespraak van president Desi Bouterse ten aanzien van de wijziging van de Wet Basiszorgverzekering. De president heeft namelijk meegedeeld dat de enorm kostbare medische ingrepen en langdurige behandelingen uit het basiszorgpakket geschrapt zullen worden. De financiering hiervan zal middels een sociaal medisch fonds geschieden, welke onder andere zal voortvloeien uit heffingen op genotsmiddelen, zoals alcohol en tabak, alsook andere consumptieproducten die een schadelijk effect hebben op de gezondheidstoestand van elk individu. “De president beseft dat de gezondheidszorg aan de beademing ligt en onderneemt een poging tot reanimatie, maar beseft de strekking van de voorgenomen exercities totaal niet. Het is gemakkelijk om te zeggen dat dure medische ingrepen en langdurige behandelingen geschrapt zullen worden. Maar wat is nu precies duur en langdurig?”, vraagt Sharman zich af tijdens het gesprek met Dagblad Suriname.
Samenleving informeren
Volgens de medicus dient de samenleving te weten welke specifieke zaken gewijzigd zullen worden. Het is namelijk gebleken dat tal van medicamenten abrupt zijn verdwenen uit de klapper, met als gevolg dat de basiszorgverzekerden voor de meeste medicijnen, zoals hoestdrank, zelf moeten betalen. Sharman vreest dat deze ontwikkeling ook bij de medische ingrepen en langdurige behandelingen het geval zal zijn. “Wanneer men het basiszorgpakket wil inkrimpen, worden sommige mensen uitgesloten voor bepaalde behandelingen. Velen zullen niet in staat zijn om te lenen om daarmee hun medische kosten te betalen. Hiermee moet men rekening houden. Daarom moet er een goed overzicht zijn.” De volksvertegenwoordiger verwacht om die reden dat de medische sector geconsulteerd zal worden bij de herziening van de Wet Basiszorgverzekering. “Voor de bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg is een goede communicatie met de samenleving en actoren uit de zorgsector van eminent belang.”
Oprichting nieuw fonds zal geen soelaas bieden
Het valt Sharman op dat de autoriteiten wederom de financiering van de dure zorg in handen willen leggen van een nieuw fonds om dezelfde problemen binnen de medische sector op te lossen. “Er is nu al een bepaald revolverend fonds van de basiszorg, dat niet functioneert. Tal van mensen zijn dermate verarmd dat ze niet meer in staat zijn om een extra lening, vanuit welk fonds dan ook, te nemen. Als men nu een ander fonds zal oprichten met dezelfde bedoelingen, begrijp ik totaal niet hoe de samenleving ineens wel in staat zal zijn om uit het nieuw fonds te lenen.” Daarnaast dient er een gedegen analyse en calculatie gemaakt te worden om na te gaan of het beoogde resultaat wel behaald zal kunnen worden door heffingen te plegen op genotsmiddelen en consumptieproducten. “Men moet ook kijken naar de impact welke dit zal hebben op de consument. Als dit mislukt, wat zijn dan de alternatieve bronnen om het fonds draaiende te kunnen houden?”
Doel basiszorgwet raakt verwaterd
Gezien de voornemens van de regering kan gesteld worden dat het doel van de basiszorgwet geleidelijk aan, aan het verwateren is. “Bij de introductie van de wet in 2014 werd de samenleving voorgehouden dat iedereen gezondheidszorg krijgt en dat het voor bepaalde groepen (0 tot 16 jaar en 60-plussers) gratis is. Toen was de basiszorgwet bedoeld als politieke stunt om de verkiezingen te beïnvloeden. En nu na 3 jaar zegt men dat de dure medische ingrepen en langdurige behandelingen uit de wet geschrapt zullen worden?” Sharman accentueert dat deze wet een onderdeel is van het sociaal contract dat de president had gesloten met de samenleving. “Het sociaal contract is allang geërodeerd en stelt niets meer voor.”
Premie niet toereikend
De wijziging van de Basiszorgwet heeft mede als aanleiding de premie die niet toereikend is voor de financiering van de zorg. “Nu probeert men met dezelfde premie, in een afgeslankt pakket gezondheidszorg te garanderen.” De autoriteiten dienen naar zeggen van de medicus te beseffen dat de kosten in de zorg onder andere beïnvloed worden door de ontwaarding van de Surinaamse munteenheid. “Veel zaken in de gezondheidszorg zijn afhankelijk van de dollarcomponent. Bij een verdere devaluatie zullen de kosten dus wederom toenemen en zal blijken dat de premie onvoldoende is om de zorg te kunnen financieren.” Het verhogen van de premie zal daarbij evenmin een uitkomst bieden, aangezien dit moordend zal werken op het volk. “Het zou daarom goed zijn om eerst te analyseren wat de meerkosten zullen zijn, die gepaard gaan met de langdurige ziekten en dure ingrepen.” Al bij al is Sharman van oordeel dat de regering rekening moet houden met de belangen van het volk. “Alles afwentelen op de samenleving is onethisch en verkeerd”, aldus de volksvertegenwoordiger.
KSR

error: Kopiëren mag niet!