Politiebond heeft US$ 30.000 aan spaargeld

Commissaris van politie Robby Ramdjiawan, gewezen voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), heeft op 26 december 2017 een uiteenzetting gegeven van gelden waar de bond momenteel over zou moeten beschikken, om de leden te kunnen voorzien van pakketten. De bond heeft eerder aangegeven dat hij een lege kas heeft overgenomen van het vorig bestuur. Hierop reageerde Ramdjiawan als volgt. “Ik heb een kas achtergelaten met daarin een geldbedrag van bijkans SRD 200.000 en bovendien aan leningen verstrekt SRD 600.000. Dit bedrag zou binnen 6 maanden worden terugbetaald. Dus er is bijkans SRD 800.000 overgedragen”, zei Ramdjiawan aan de krant.
“De vorige voorzitter heeft inderdaad een uiteenzetting gegeven die inderdaad leunt naar een zekere waarheid”, stelt SPB-penningmeester Sergio Gentle. Hij vervolgt echter met de bewering dat de kritische burger zichzelf wel zal moeten afvragen wat er in de afgelopen 6 tot 7 jaar is gebeurd toen Ramdjiawan bondsvoorzitter was. “SPB heeft een overlijdensfonds. In dat fonds zou op het moment van de overdracht, minimaal SRD 7 miljoen moeten zitten. Daar zat er niets in. Dus terwijl hij een uiteenzetting geeft, moet ik erbij vermelden dat de contributiegelden 1% was van de bezoldiging van de leden. Rond april 2017 hebben wij de contributiegelden gesynchroniseerd. Met die maatregel is er een verruiming gekomen van de contributiegelden van ongeveer SRD 12.000. Terwijl die verruiming er is, moeten wij opmerken dat deze zelfde bondsvoorzitter (Ramdjiawan, red.) ons heeft opgezadeld met een hypothecaire lening van SRD 45.000 per maand (over 7 jaren). Na alle operationele kosten blijft er bitter weinig over om te kunnen voorzien in een pakket”, vertelt Gentle.
Het geld van het overlijdensfonds mag het bestuur volgens Gentle niet aanraken, dus ook niet uitgeven aan pakketten. “Misschien moet hij (Ramdjiawan, red.) de samenleving komen vertellen wat hij met 7 jaren maal 12 maanden maal SRD 80.000 heeft gedaan. Misschien moet hij komen vertellen over de achterstallige schulden die hij heeft achtergelaten aan een accountantskantoor, advocaatkosten en nutsvoorzieningen. Ook moet hij komen vertellen wat er is gedaan met het geld dat betaald moest worden aan het plantagebestuur Vier Kinderen voor ons vakantieoord. Als hij dat soort dingen kan vertellen, vind ik hem mans genoeg”, meent Gentle.
De bond is volgens voorzitter Raoul Hellings in 2017 gaan bezuinigen en sparen. Voor eind 2017 heeft de bond in kas US$ 30.000 aan spaargeld en SRD 850.000 aan niet direct opeisbare vorderingen (uitstaande leningen). Het vermogen van de bond zou (indien de leningen niet waren uitgestaan) meer dan een miljoen SRD zijn. Het overlijdensfonds en het noodfonds zijn hierin niet bijgerekend.
Er zijn 2200 actief dienende politieambtenaren en burgerpersoneel aangesloten bij de bond. Die betalen SRD 55 per lid aan contributie. De politieambtenaren betalen SRD 25, het burgerpersoneel SRD 30 voor het overlijdensfonds. Een stuk of 300 buitengewone leden van het fonds betalen SRD 30. “Dit bestuur zit 16 maanden aan. Op 31 december 2017 kunnen wij op onze borst slaan en zeggen dat iedere schuld die wij hebben gemaakt, is afbetaald, inclusief die van meneer Ramdjiawan.” Tijdens de laatste jaarvergadering heeft het bondsbestuur zijn jaarplan gepresenteerd. Voor 2018 zijn er 3 speerpunten: het herwaarderingsplan, de arbeidsomstandigheden en maatregelen op het sociale vlak.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!