Nieuwjaarstoespraak VHP-voorzitter: “2018 ziet er somber uit”

VHP-voorzitter, Chan Santokhi
VHP-voorzitter, Chan Santokhi
Het jaar 2017 was net als 2016, een dramatisch jaar voor de burgers. Economisch gezien hebben velen van u het moeilijk. Het perspectief voor 2018 ziet er somber uit. De regering mist draagvlak. Niemand gelooft en vertrouwt ze meer. Ik geloof wel in u als burger, in uw kracht om samen weer de weg naar herstel te vinden.
Terugblik
Op vele terreinen van het leven worden we geconfronteerd met verarming en verloedering. U als burger merkt dat dagelijks in uw portemonnee. Prijzen en rente op schulden zijn gestegen. Het leven wordt steeds duurder. U bent bezorgd over de toekomst van uw kinderen. In het onderwijs wordt u als burger geconfronteerd met de achteruitgang in de schoolresultaten van uw kinderen.
De verarming raakt ons allemaal. Honderden ondernemers hebben hun deuren gesloten en zijn vertrokken naar hun land van herkomst. Deze regering heeft onze economie naar de afgrond gebracht. Zij heeft getoond geen visie te hebben, geen crisisbeheersingsplan om de crisis te beheersen. Het beleid is meer gericht op structureel lenen en het afpakken van het geld bij het volk, dat met de dag armer wordt.
Deze regering heeft zaken zo erg uit de hand laten lopen dat nu ook ziekenhuispersoneel niet uitbetaald kan worden. Mensen die keihard werken voor onze zieken, moeten deze maand zien rond te komen zonder het salaris waar ze gewoon recht op hebben. En er is geen zekerheid over de volgende maanden. Waar is de regering mee bezig?
En dan heb ik het nog niet eens over de andere grote problemen die de regering heeft veroorzaakt. De regering heeft een bancaire crisis veroorzaakt en daarmee het vertrouwen van burgers in de banken. De banken durven geen geld meer te lenen aan de overheid, maar onder druk van de regering moeten ze dat wel doen.
De criminaliteit is niet alleen toegenomen, het is ook harder en voelbaar geworden. Deze regering stelt verkeerde prioriteiten. Op de garanties van een openbare orde durft men niet meer te rekenen. Ook de verkeerscriminaliteit baart ons zorgen.
De regering is voortdurend in ruzie met doelgroepen zoals, onderwijzers, artsen en ziekenhuizen, bus- en boothouders en vakbonden. De regering verdoezelt dit door aanvallen op de pers en kritische personen als staatsvijanden af te schilderen. Er wordt naar willekeur ingegrepen bij media en programma’s. Staatsmedia zijn propagandamachines geworden.
Verwachtingen voor 2018
De regering geeft aan dat er sprake is van een tijdelijk probleem dat met de tijd weer goed zal komen. Zij sluit daarmee haar ogen voor de werkelijkheid van alle dag. De regering schuift de problemen die ze heeft veroorzaakt in de schoenen van de burgers. We hebben te maken met een structureel probleem.
Deze regering hoopt op meevallers met goud en olie. Daarmee bevestigt zij dat er geen enkel productiebeleid is dan wachten op geld uit goud en olie. De regering praat over barrels, argusogen en buitenlanders die loeren, buitenlandse beurzen die melding maken, maar geen enkel woord over beleid: wat gaan wij doen, hoe gaat ons volk profijt hebben van die mogelijkheden.
Wij zijn van een productief Suriname tot een bedelend Suriname gemaakt. Onze waarde als land, maar ook onze munteenheid, afgepakt door deze regering. De regering sluit verschillende leningen, maar investeert niet in de productiesector. Integendeel worden deze leningen genomen om andere leningen en rentes af te lossen.
De jaarrede is gebouwd op feitelijke onjuistheden en onwaarheden, verbloeming van problemen, de weigering om de hand in eigen boezem te steken en verantwoordelijkheid te nemen. Het verbaast me dat de regering geen woord heeft gerept over :
• hoe zij de groei en het scheppen van werkgelegenheid – en inkomstengenererende
activiteiten zal bewerkstelligen.
• hoe zij denkt om de koopkracht van de arme mensen te verbeteren, terwijl de crisis
zich gestadig ontwikkelt.
• stabilisatie van prijzen; hoe denkt de regering het probleem van stabilisatie
van de prijzen aan te pakken.
Het regeringsbeleid voor 2018 zal alleen maar leiden tot:
• Verhoogde belastingdruk op de bevolking omdat de regering weigert te bezuinigen
en het volk zal het gelag moeten betalen voor haar wanbeleid;
• hoge inflatie, die kan oplopen tot 22% (externe schatting) waardoor de
koopkracht verder zal dalen. Het lenen van meer geld wordt funest voor het volk.
• verlaging van Suriname’s kredietwaardigheid. Moody’s Investors Service heeft
aangegeven B1-rating van het land naar beneden te zullen bijstellen.
• achteruitgang van gezondheidszorg en onderwijs. Er is geen geld om te financieren,
alle geld dat geleend wordt is nodig voor rentebetalingen en schuldaflossingen.
De VHP visie
De VHP is ‘meer dan een politieke partij’. Zij zal haar dienstbaarheid verder toespitsen op elk aspect waar deze samenleving behoeftig aan is. Verder is de partij bezig met het ontwikkelen van duurzaam beleid en een realistische toekomstvisie. De blik van de VHP reikt veel verder dan 2020.
De VHP is een partij die verantwoordelijkheid opneemt, ook als is het moeilijk, omdat de partij ervoor kiest om vooruit te gaan. We hebben de kracht om onze eigen keuzes te maken. De partij kiest voor oplossingen vóór de burgers!
Als voorzitter van de VHP, wil ik een land met goed onderwijs, waar onze studenten kansen krijgen, om kritisch te denken en oplossingen te vinden voor onze problemen. We willen een land waar jonge mensen ambitie hebben om een eigen zaak te beginnen. We willen een land waar de gezondheidszorg optimaal en betaalbaar is voor eenieder.
Het streven van de VHP is, om condities te scheppen dat mensen voor een woning of huur kunnen betalen. We willen een land, met een fatsoenlijk pensioen voor alle gepensioneerden, die hard gewerkt hebben voor het land. We moeten samen ernaar streven dat mensen met een beperking ook een baan en goede gezondheidszorg krijgen.
We moeten samen proberen het land te redden van verdere ondergang, om vooruit te gaan hebben we elkaar nodig. Daarom is slogan VHP: Zelf Sterk, Samen Sterker. De VHP is een partij die kracht en zelfvertrouwen uitstraalt.
Mede namens de VHP, wens ik U allen een inspirerend, vooruitstrevend, productief, strijdbaar, vruchtbaar maar bovenal een gezond 2018 toe. De mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben, wens ik hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe.
VHP-voorzitter,
Chan Santokhi

error: Kopiëren mag niet!