Grondhuurbezitters bezorgd over drastische toename grondhuurkosten

Het voornemen van de autoriteiten om inkomsten te vergaren door middel van het drastisch verhogen van de tarieven van grondhuur, is niet in goede aarde gevallen bij grote delen van de samenleving. Indien De Nationale Assemblee (DNA) goedkeuring geeft voor deze inkomsten verhogende maatregelen, zal men jaarlijks per vierkante meter (m²) een exorbitant bedrag moeten ophoesten. Grondhuur wordt overigens gekenmerkt door de cultuurplicht; het wordt verstrekt aan hen die onder andere te kampen hebben met een huisvestingsproblematiek of juist die agrarische activiteiten willen beoefenen. “Het verhogen van de kosten van grondhuur ontmoedigt mensen om te gaan bouwen of aan landbouw te doen. Voor een grondhuurperceel van 2250 vierkante meter betaalde ik SRD 2 per jaar. Dit is erg goedkoop, dat geef ik toe. Maar volgens de nieuwe tarieven zou ik ineens ongeveer SRD 1700 moeten betalen. Dit is moordend voor ons!”, vertelt een gebelgde agrariër tegenover Dagblad Suriname.
De grondhuurbezitters zijn bereid een steentje bij te dragen, echter tegen redelijke tarieven. Naar zeggen van de agrariër is er in de beschikking, voor het recht van grondhuur, opgenomen dat dit komt te vervallen indien de daarmee gepaard gaande kosten 3 achtereenvolgende jaren niet zijn voldaan. Dit werkt enorm deprimerend, beklemtoont de agrariër. Het concept van de nieuwe maatregelen ziet er als volgt uit: SRD 0.50 per m² bij een oppervlakte van 500 m², SRD 0.60 per m² bij een oppervlakte tussen 500 en 800 m², SRD 0.65 per m² bij een oppervlakte tussen 800 en 1500 m² en SRD 0.75 bij oppervlakten groter dan 1500 m². Voor economische activiteiten gelden er andere tarieven: SRD 1 per m² (bedrijfspand) en SRD 200 per hectare (bij landbouwarealen). Gezien de economische malaise spreken de grondhuurbezitters de hoop uit dat deze mensonterende maatregelen niet geïmplementeerd zullen worden.
KSR

error: Kopiëren mag niet!