Geen kerstpakket voor politie

Frontfoto 2De leden van het Korps Politie Suriname hebben hun misnoegen geuit tegenover Dagblad Suriname over hun ‘verrassing’ dat zij dit jaar niet in aanmerking zijn gekomen voor een kerstpakket. Dit was een jaarlijkse traditie geworden, waarop alle personeelsleden hadden gerekend. ‘Er wordt elke maand braaf geld van onze slips ingehouden ten behoeve van de Surinaamse Politiebond (SPB).’ Dagblad Suriname heeft in verband hiermee gesproken met de woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk. Hij zegt dat de voorzitter een bericht heeft doen uitgaan. “Wellicht ten overvloede brengt het bestuur van de SPB onder uw aandacht dat zij niet in staat is de leden in verband met kerst en nieuwjaar een pakket c.q. een presentje ter hand te stellen. De financiële situatie van het land en de middelen van de bond maken het niet mogelijk om voor 2700 leden een redelijk pakket samen te stellen. Het is hoogst onverantwoord de bond op te zadelen met een schuld van ruim SRD 1.000.000. Dat betekent zoveel als het bondsgebouw als onderpand zetten en 7 jaar lang nog eens SRD 25000 betalen. Sorry, maar dat gaat dit bestuur niet doen”, aldus Raoul Hellings in het bericht naar de leden toe.
Volgens Eijk bedraagt de maandelijkse contributie voor de SPB-leden SRD 25. Dit bedrag wordt maandelijks ingehouden. Op jaarbasis komt dit bedrag op SRD 300. “Dat bedrag is niet genoeg voor een goed pakket. Als wij een goed pakket voor alle 2700 actieve leden en ook voor gepensioneerde leden moeten samenstellen, dan moeten we het bondsgebouw als onderpand geven zoals door de voorzitter eerder is gezegd. Wij gaan geen schuld creëren van 1 miljoen SRD om pakketten uit te delen. Wij hebben vanaf het prille begin gezegd dat wij van het bestuur de SPB willen maken tot een modelbond. Dit heb je pas wanneer je een stevige kas hebt. Bij ons aantreden was de kas nihil. Wij hebben geprobeerd te sparen en dat is ons aardig gelukt. Als wij dat geld moeten uitgeven aan een pakket dan blijven wij maar aan de gang”, benadrukte Eijk. De woordvoeder zegt dat hij begrip heeft voor de leden, omdat zij in het verleden bijkans elk jaar een pakket hebben gehad. Dus het is vanzelfsprekend dat zij ook dit jaar een pakket hadden verwacht. Het pakket dat elke politieman voorheen kreeg, bestond uit een kerstbrood, een agenda, een pen en een waardebon van SRD 150. De beleidsdoelen en de voornemens van het bestuur zijn op de alv bekendgemaakt. De bond is momenteel bezig met de restauratie van zijn clubhuis aan de Zwartenhovenbrugstraat. “Kerst- en oud op nieuwjaarsviering kunnen onmogelijk afhangen van de bond. Als je deze dagen op een gepaste wijze wilt vieren, moet dat gewoon kunnen. Het hoeft niet speciaal te zijn dat je een pakket moet krijgen. Tijdens de regeerperiode van ex- minister Chandrikapersad Santhoki heeft hij uit good will ook pakketten aan de KPS-leden verstrekt. De KPS-leden kregen toen twee pakketten, een van de bond en een van de minister. Waarom hebben de leden na zijn afreden zulks niet aan de huidige minister gevraagd?, vroeg Eijk zich af.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!