Afronding begrotingsbehandeling nu na 15 januari 2018

Afronding begrotingsbehandeling nu na 15 januari 2018Na overleg met de verschillende fractieleiders heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons donderdag besloten de begrotingsbehandeling te verdagen tot na 15 januari 2018. Door de verdaging is er meer tijd om goed te kijken naar voorstellen van de regering om de inkomsten te verhogen. Abop- parlementariër Diana Pokie zegt aan Dagblad Suriname dat de regering een loopje neemt met de volksvertegenwoordiging. “Het is disrespectvol van de regering om ons dagen te laten wachten op de nodige documenten, waarna zij met een briefje en document komen van 4 pagina’s. Dat is niet de begroting, want de ingediende begroting heeft meer dan 900 pagina’s. Er wordt al geruime tijd gerommeld. De regering had ook tijdens de eerste week van de begrotingsbehandeling al ruimte gevraagd om te komen met een nota van wijziging. Uiteindelijk kregen wij een nota van wijziging, die copie conform de ingediende begroting is. Er is gewoon gespeeld met cijfers zonder een duidelijke onderbouwing van de beleidsmaatregelen. Bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) zijn de subsidies van SRD 15 miljoen ineens weer opgetrokken naar SRD 85 miljoen. De SRD 15 miljoen was opgebracht op basis van de statistieken en het beleid. Nu komt je met hetzelfde beleid, maar een ander bedrag”, benadrukt de Abop’er. Volgens de politica heeft de oppositie geen baat bij om ‘misbruik te maken van de situatie’, zoals steeds door de coalitie wordt beweerd. “Als het niet goed gaat met Suriname, dan gaan wij allemaal eronder lijden. Als volksvertegenwoordigers dienen wij de nodige beleidsdocumenten op tijd te krijgen om te bestuderen, waardoor wij ook onze visie daarover kunnen geven. Laten wij alle deskundigen in het land gebruiken om hieruit te geraken”, aldus Pokie. Zij ziet de voorstellen van de regering om staatsaandelen en overheidsgebouwen te verkopen als ‘junkiegedrag’.
Procedure om de voorstellen goed te bespreken zal tijd vergen
De regering krijgt van het parlement de gelegenheid nu wel zaken op orde te brengen. Geerlings-Simons zei dat de procedure om de voorstellen van de regering goed te bespreken tijd zal vergen. Waarnemend fractieleider van de Abop, Marinus Bee, zegt dat nog altijd gebruik gemaakt moet worden van het voorstel van zijn partij om er deskundigen bij te halen om de voorstellen van de regering te bekijken. VHP-fractieleider Chan Santokhi vond dat de gemeenschap goed voorgelicht moet worden over wat hij noemt de zwaarwichtige voorstellen van de regering om SRD 400 miljoen bij elkaar te zoeken middels het verhogen van bedragen voor grondhuur en het verkopen van gebouwen en aandelen van staatsbedrijven. Daarop komt ook nog een lening van USD 75 miljoen van Oppenheimer. Volgens de VHP’er is de lening van USD 75 miljoen niet voor de begroting van 2018, maar voor 2017. Hij verwacht dat de regering met een heel duidelijke verklaring komt hierover. In het parlement zijn er verschillende meningen over de voorstellen die gedaan zijn. Er is ook een onderbouwing gevraagd van de regering hierover. NDP-fractieleider André Misiekaba benadrukte dat zijn fractie beter verwacht van de regering.
Regering niet over een nacht ijs gegaan
Waarnemend regeringscoördinator Soewarto Moestadja (minister van Arbeid) zei dat de regering niet over een nacht ijs is gegaan met het nemen van de maatregelen. Geerlings-Simons benadrukte dat het intussen duidelijk is dat er liever niet geleend moet worden, maar dat er andere alternatieven zijn waarover gesproken kan worden. Ook zij verwacht dat de regering het parlement meer informatie stuurt over de voorgenomen lening. Volgens haar heeft de regering ook aangegeven dat er nog mondelinge nota’s van wijzigingen op de begroting zullen worden ingediend. Hierna werd de vergadering verdaagd.
FR

error: Kopiëren mag niet!